Авиостарт

Авиостарт

Поддръжката на МиГ-29 породи политически престрелки
Около руските двигатели за МиГ-29 възникнал и проблем със смазочните материали
РСК „МиГ” и МО влязоха в колизия около казуса с двигателите за МиГ-29
Проблеми около новодоставените двигатели за МиГ-29
УКРИНМАШ обжалва спирането на процедурата за удължаване на КСА-2
МО прекрати процедурата за удължаване ресурса на КСА-2
АДФИ откри нередности в обществените поръчки за МиГ-29
Трите договора за поддръжката на МиГ-29 се разследват от прокуратурата
РСК „МиГ” се похвали с договор за поддръжка на българските МиГ-29, от МО отрекоха
Рунд последен?
Правителството отпусна още 54,6 млн. лева за МиГ-29
„Авиостарт” спечели и процедурата за доставка на КСА-2
МО стартира процедура за пряко договаряне за доставка на КСА-2
МО се договори за 10 двигателя РД-33
Министър Ненчев влезе в режим на обяснения за МиГ-29
Провали се процедурата за доставка на двигатели за МиГ-29
Разбилият се в Афганистан Ан-24 е бившият български LZ-ASZ