Ан-30 в България

Ан-30 в България

ВВС изпълни донорска задача