Базата за командване, управление и наблюдение

Базата за командване, управление и наблюдение

Министърът на отбраната посети база КУН