генерал-майор Цанко Стойков

генерал-майор Цанко Стойков

Генерал Стойков с обръщение към личния състав на ВВС
Генерал-майор Стойков пое командването на ВВС