Димитър Списаревски

Димитър Списаревски

Живата торпила
Откриха паметна плоча в чест на Списаревски