интегрирана логистична поддръжка

интегрирана логистична поддръжка

МО търси рамково споразумение за интегрирана логистична поддръжка за МиГ-29