Специализирания отряд за въздушно наблюдение

Специализирания отряд за въздушно наблюдение

Първи AW109 за Гранична полиция