Як-23 в България

Як-23 в България

Граф Игнатиево – началото