Ми-24 в България

Не съм привърженик на съкращенията