altМинистърът на отбраната Аню Ангелов заяви днес в Парламента, че не знае каква част от полетите, които ВВС са извършвали в полза на Правителството са платени и каква част въобще е трябвало да се плащат. Вчера стана ясно, че от началото на 2012 г. Министерски съвет е ползвал 14 пъти услигите на ВВС, като цената на това е била малко над 250 000 лв.

„Всички министри от Министерския съвет, които по някаква причина [ползват полети на ВВС – бел. ред.], с изключение на случаи на бедствия и аварии и случаи на терористични актове, ... случаи на трансплантации на органи и при други случаи, когато се касае за човешки живот, освен тези случаи, всички останали случаи се заплащат от бюджета на съответното министерство или ведомство, включително от Министерския съвет. Онези случаи на бедствия и аварии се заплащат с решение на Комисията по ликвидиране на последствията..., така че само когато се използват от Министерството на отбраната и неговите структури, тогава не се заплащат", обясни министър Ангелов.

„В момента не мога да кажа дали са платени или не – заяви още министър Ангелов -  Това е плюс за министерството, в смисъл такъв - и без това летци на транспортни самолети и вертолети трябва да летят. Те изпълняват определен нальот, има свой план. Този определен нальот и план те го правят - дали ще има пътници и пасажери или няма да има пътници и пасажери, те са длъжни да го направят, за това те получават заплата. Всичко това, което идва допълнително, че го използват за допълнителни нужди за нужди на администрацията на Министерския съвет или на когото и да било друг, това са допълнителни приходи, които отиват в държавния бюджет. Така че и да плати Министерският съвет нещо на Министерството на отбраната, то автоматически заминава в съседното министерство - Министерството на финансите".

Днес депутати от БСП извадиха статистика, според която Министерски съвет е ползвало 47 пъти услугите на ВВС от началото на мандата на това правителство. Не става ясно, обаче от какво естество са били полетите, тъй като ВВС често изпълнява медицински полети, полети за евакуация на български граждани от чужбина и други подобни.  

Коментари

blog comments powered by Disqus