altМинистерството на отбраната пусна днес, 7 ноември 2012 г., процедура за възлагане на обещствена поръчка с предмет сключване на рамково споразумение за възстановяването на летателната годност на шест вертолета Ми-24. Крайният срок за подаване на документи за участие е 14 декември 2012 г.

Рамковото споразумение е с обхват 48 месеца от датата на сключването му и обхваща общо шест щурмови вертолета Ми-24В. Всеки от вертолетите трябва да премине през капитално възстановителен ремонт на планер, оборудване, двигатели ТВ3-117, редуктор ВР-24, пусков двигател АИ-9В, доставка и монтаж на нови лопати за опашен и носещ винт, доставка и монтаж на нови резервоари, ремонт на наземно имущество и удължаване на назначения календарен ресурс на експлоатация.

Всеки от ремонтираните вертолети трябва да има 1000 часа или 7 години, 1000 часа или 10 години за двигателите и 1000 часа или осем години за редуктора. Удължаването на  календарния ресурс за експлоатация трябва да се извърши от производителя или от оторизиран от него изпълнител.

В документите за възлагане на обществена поръчка не се дава график как вертолетите ще преминават през КВР в периода 2013 – 2016 г. и от кандидатите се изисква да дадат ценова оферта за всяка една от годините, за всеки един от шестте вертолета, като точния график ще зависи вероятно от финансовата осигуреност на проекта.

През тази процедура се предвижда да преминат шестте вертолета Ми-24В, които са доставени на ВВС през 1986 г. Това са следните бордни номера 146 (заводски номер 150721) с 1592 часа нальот, номер 140 (заводски номер 150722) и 1736 часа нальот, номер 141 (заводски номер 150723) и 738 часа нальот, номер 142 (заводски номер 150724) и 508 часа нальот, номер 143 (заводски номер 150724) и 664 часа нальот и номер 144 (заводски номер 150725) и 1435 часа нальот.

Основен кандидат за евентуалната поръчка, чиято цена вероятно ще достигне 25 млн. лева е държавното предприятие ТЕРЕМ „Летец” ЕООД, но не е изключено в играта да иска да се включи и частното предприятие ТЕРЕМ „Георги Бенковски” Пловдив, които също имат желание да се занимават с ремонта на вертолетите, но имат лиценз за работа само с Ми-8/17.

Българските щурмови вертолети Ми-24 не летят от януари 2010 г., когато изтече поредното удължаване на междуремонтния ресурс на последните летящи вертолети. Ако всичко с възлаганетона обществената поръчка върви сравнително нормално и няма големи забавяния в ремонтната дейност, то в края на 2013 или началото на 2014 г. може отново да видим български щурмови вертолети в полет.  

Коментари

blog comments powered by Disqus