altПрез последната една година, компанията е осигурила работа за повече от 1000 души в регионите на Варна и Бургас, благодарение само на инфраструктурните проекти, реализирани през този период, това съобщават от компанията концесионер „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД.

В момента  на двете летища се изграждат нови пътнически терминали, които е планирано да влязат в експлоатация през лятото на следващата година. Цялостната инвестиция за тях се очаква да надхвърли 150 млн. лева, а изграждането и оборудването им осигурява поръчки на редица малки и средни фирми от двата региона.

Заедно със строителството на новите терминали се реализират и други, свързани с работата на терминалите инфраструктурни проекти, като проходими кабелни колектори, подстанции и канализационни и дренажни системи.

Инвестиции за близо 250 млн. лева, над 110 млн. лева, изплатени на държавата като данъци, концесионни и други такси и 2500 работни места годишно в дейностите по обслужване на пътници и въздухоплавателни средства, предоставяне на услуги на територията на летищата и администриране на процесите, показват данните на дружеството за изминалите шест години. Над 500 български компании (60% от тях от бургаския и варненския региони) са работили по инфраструктурните проекти, възложени от компанията по директен договор от началото на концесията до момента. Стотици други са участвали като подизпълнители по различните проекти.

Най-значителните проекти, осъществени за модернизирането на инфраструктурата през изминалите години са: рехабилитацията на пистата на летище Варна, на стойност близо 40 млн. лева, разширение на перона на летище Бургас, с инвестиция от 8 млн. лева, нови сгради – карго, административни и обслужващи сгради в Бургас и Варна (над 6 млн. лева), бетонни вани в ГСМ стопанствата на двете летища (над 2.5 млн. лева), главни електроразпределителни подстанции и енергийни системи (над 5 млн. лева инвестирани до момента и работата по проекта продължава), нови ВиК системи (над 1.2 млн. лева), рехабилитация на перона за самолети (над 3 млн. лева) и други.

Дългосрочен ангажимент на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД е и социалната политика на компанията, насочена към персонала на дружеството и към подпомагане на социални домове и институции за деца в неравностойно положение в бургаска и варненска област. През последните 72 месеца дружеството инвестира в обучения на персонала 2,4 млн. лева. Направените дарения и спонсорства надхвърлят 300 000 лева.

В резултат на непрекъснатите инвестиции в обновяване на техниката, в момента двете летища разполагат с най-модерна техника за наземно обслужване, отговаряща на високите европейски стандарти. Само инвестициите в самолетообслужваща техника възлизат на 34 милиона лева.

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД е сертифицирана за всичките си дейности по стандарта за качество EN ISO 9001:2008 от TUV NORD.

Повече от 120 авиокомпании работят с „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД на летище Варна и летище Бургас. От началото на годината до момента, летищата, които „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД управлява обслужиха 3 520 286 пътници, което е 4,7 % ръст спрямо предходната година. Основни пазари остават Русия и Германия. И двете летища регистрират значителен ръст на обслужените руски туристи. В челната класация на най-предпочитана дестинация е руската столица Москва.  

Коментари

blog comments powered by Disqus