titleИзненадващо министъра на отбраната Аню Ангелов ще внесе за обсъждане в Министерски съвет проекта за придобиване на нов боен самолет за ВВС. Това ще стане на утрешното заседание на МС. Според източници на АЕРО проектът ще бъде със сигурност удобрен.

Проектът за придобиване на нов боен самолет фигурира под точка 50 (предпоследна) в дневния ред и е озаглавена „Доклад относно реализацията на проект „Придобиване на нов тип боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка”. В рамките на този доклад министъра на отбраната Ангелов ще изложи необходимостта от покупката на това въоръжение и ще поиска мандат за водене на преки преговори със страни разполагащи с излишни изтребители.

Според източници на АЕРО преговори ще се водят със страни, които могат да осигурят многоцелеви изтребители при следните параметри:

- цена на целия пакет, който включва придобиване на самолети, въоръжение, логистична поддръжка и обучение, до 700 млн. лв. (€358 млн.) Средствата следва да са разпределени по години от бюджета на Министерството на отбраната в периода до 2020 година; - срокът на доставката и усвояването на самолета следва да бъде до 2016 г.

Министърът на отбраната трябва да внесе в Министерския съвет доклад за резултатите от проведените преговори до 1 март 2013 г.

Проектът е сред приоритетните за Министерството на отбраната от Инвестиционния план-програма до 2020 г. За неговата реализация екип от експерти разработи оперативни и тактико-технически изисквания към новия модел основен боен самолет, както и пълен финансов анализ на възможностите на бюджета на Министерство на отбраната. Новият тип основен боен самолет следва да покрива изискванията на стандартите на НАТО за съвременен многоцелеви изтребител и да предлага широк спектър способности в основните роли "въздух-въздух" и въздух-земя". Той следва да замени самолетите с изтичащ ресурс МиГ-21 и Су-25.

На 26 октомври по време на журналистически брифинг в Рибарица, министър Ангелов обяви намерението си да поиска мандат от Правителството за провеждане на преки преговори с потенциалните продавачи на бойни самолети. На база на тези преки преговори ще бъде избран най-подходящ проект, който ще бъде гласуван от Народното събрание.

За сега Министерство на отбраната не предвижда провеждането на открита конкурсна процедура, което оправдано повдига редица въпроси относно честността на избора. Също така липсата на нормална конкурсна процедура премахва възможността за възползването на офсетни споразумения и изгодни финансови предложения.

Срещу провеждането на неясна процедура в края на мандата на това правителство вече се обявиха опозиционните партии БСП и „Атака”, както и редица медии.  

Коментари

blog comments powered by Disqus