altВсички  международни летища в България са подготвени за работа в зимни условия. Това стана ясно след едномесечна проверка от Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД ГВА). Това съобщава Министерството на транспорта.

Инспекторите на ГВА са проверили готовността на летищата да осигурят безопасността на полетите и обслужването на пътниците и товарите през зимния сезон на 2012/2013 г.

Проверяващите от ГД ГВА са установили, че пистите за излитане и кацане, пътеките за рулиране, пероните, светотехническите системи, грунтовите площи и периметровите ограда са в добро експлоатационно състояние и планираните мероприятията по подготовката за зимна експлоатация са приключили. Противопожарното и аварийно-спасително оборудване и складовете за гориво-смазочни материали отговарят на изискванията. Провеждат се регулярни тренировъчни учения на аварийно-спасителните групи и служби, съгласно утвърдения авариен план в съответствие с изискванията. Използваните съоръжения и техника са с технически, метрологични и сертификационни обслужвания.

Сградният фонд също е подготвен за зимна експлоатация. На инженерните системи и инсталации са извършени необходимите профилактики и функционират нормално. Необходимите количества гориво за отоплителния сезон са осигурени.

За  обработка на въздухоплавателните средства са осигурени достатъчни количества противообледеняваща течност, а за третиране на изкуствените настилки по летателното поле карбамид и течност, придружени със съответните лабораторни анализи и сертификати.  

Коментари

blog comments powered by Disqus