Продадоха 160 декара от летище София на Хемус ерНа последното си заседание Министерският съвет в оставка даде съгласие за продажба чрез пряко договаряне (без търг) на идеални части от недвижим имот, собственост на „Летище София" ЕАД. Купувач на имота е „Хемус ер” АД и за сега не е ясно на каква цена се осъществява сделката.

Имотът е отреден за карго, кетъринг, обслужване на самолети и инженерни системи, трафопост и митница и се намира в местността „Летищен комплекс – София“. Площта му е 160 277 m2 (160,3 декара).

Според правителственото съобщение интензивното и разкъсано застрояване върху терена, както и изградена транспортна инфраструктура възпрепятстват „Летище София“ ЕАД да изгражда в имота сгради и съоръжения за обслужване на дейността си. При запазване на фактическото състояние към момента, „Летище София“ ЕАД ще продължи да формира единствено разходи за заплащане на дължимите данъци за имота и поддържане на изградената инфраструктура за достъп поради което липсва икономическа изгода за запазване на правото на собственост, се казва още в съобщението.

Авиокомпания „Хемус рр“ ЕАД, която притежава идеални части от посочения имот, е заявила желание да придобие останалите свободни идеални части. „Хемус ер” АД е собственост на холдинга „Химимпорт”.  

Коментари

blog comments powered by Disqus