altГД „ГВА” разреши на четири авиационни оператора да възобновят търговската експлоатация на селскостопанския вертолет Ка-26. Това стана след протест на авиационната индустрия и тристранна среща между ГД „ГВА”, парламентарната комисия по транспорта и индустрията в лицето на Ганчо Даскалов,председател на Съюза на селскостопанските авиационни оператори.

Въпреки, че Ка-26 няма типов сертификат за летателна годност от EASA, неговата експлоатация е възможна, защото вертолета попада в Приложение II на Регламент 216/2008, който посочва летателни апарати, които могат да летят в Европа без типов сертификат. Във връзка с това ГД „ГВА” разрешава обратното включване в регистъра на седем вертолета Ка-26, принадлежащи на четири авиационни оператора (КМК, Ер Конкорд, Жидим ер и Ер Любляна), при спазване на законовите и нормативни изисквания. Експлоатацията на Ка-26 бе прекратена след влизането на България в Европейският съюз.

Коментари

blog comments powered by Disqus