Правителството е ползвало 67 пъти ВВС в периода 2009 – 2012 г.67 са изпълнените специални задачи от ВВС на България, свързани с обслужване на Министерски съвет. Това съобщи в Народното събрание министъра на отбраната Ангел Найденов в отговор на парламентарен въпрос.

Въпросните полети са били изпълнени между 1 юли 2009 г. и 31 декември 2012 г. Стойността на тези полети съгласно документа „Норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси” е 812 325 лв.

„Бързам веднага да кажа, че в сумата не е ясно какво точно се включва и второ - не е ясно дали тези пари са възстановени на Министерството на отбраната.”, заяви министър Найденов, като каза още, че пълната информация по темата ще се предостави на временната парламентарна комисия за преглед на използването на АО28 и други държавни въздухоплавателни средства за правителствени нужди в периода 2009 - 2013 г..

Петдесет и осем от задачите са изпълнени на територията на страната, а девет от тях – в чужбина. Цели на полетите са били основно осигуряване на въздушен транспорт на правителствени делегации. Осъществявани са също полети за транспортиране на хуманитарна помощ и за превоз на освободени от плен български граждани.

Министър Найденов посочи също, че изпълняването на полети с летателни средства на Военновъздушните сили по заявка на различни държавни институции не е изключение, а трайно установена практика, основана на различни нормативни актове.

Депутатът от "Атака" Венцислав Лаков, обаче заяви, че заявките за използване на военни въздухоплавателни средства са идвали от директора на Национална служба за охрана (НСО) бригаден генерал Тодор Коджейков, който е заповядвал на началника на отбраната генерал Симеон Симеонов. Найденов заяви също, че отделно от посочените задачи са осъществявани и полети за нуждите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, органите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, които са с цел превоз на медицински екипи, превоз на органи за трансплантация, медицинска евакуация, транспортиране на пострадали граждани, издирване на оцелели моряци, издирване и спасяване на бедстващи граждани след природни бедствия, разузнаване, наблюдение и гасене на пожари.

„Споделям разбирането, че конкретно тази практика следва да се запази. Това са задачи в изпълнение на мисията „Принос към националната сигурност в мирно време“ и са с висок елемент на сложност и допринасят за повишаването на подготовката и летателната натренираност на личния състав.”, заяви министъра на отбраната, като добави – „Същевременно смятам, че използването на военнотранспорти самолети и вертолети за превоз на делегации и длъжностни лица от министерства и ведомства с цел участие в протоколни мероприятия следва да бъде подчинено на много по-строг контрол, да бъдат изключение и да бъдат след преценка по целесъобназност.”

Скандалът с използването на самолети и вертолети от състава на ВВС се разрази през септември 2012 г. Тогава, обаче скандала се размина без да стане ясно дали полетите са платени или са останали за сметката на недофинансираните ВВС. Полетите дори бяха защитавани от страна на тогавашния военен министър Аню Ангелов, като полезни за повишаване на натренираността на екипажите.

Справка

През 2009 г. е изпълнена една специална задача със самолет C-27J Spartan за нуждите на дирекция „Правителствен протокол“ на Министерския съвет.

През 2010 г. са изпълнени: - шест специални задачи с вертолети AS 532 Cougar за нуждите на дирекция „Правителствен протокол“ на Министерския съвет и две специални задачи за Министерството на външните работи, от които една със самолет Spartan и една със самолет Ан-30;

През 2011 г. са изпълнени: - 22 специални задачи за нуждите на дирекция „Правителствен протокол“ на Министерския съвет, от които три със самолет „Спартан“ и 19 с вертолети Cougar; - четири специални задачи със самолет Spartan за Министерството на външните работи; - една специална задача със самолет Spartan за Министерството на вътрешните работи; - две специални задачи с вертолети Cougar за Министерството на финансите; - една специална задача задачи със самолет Spartan за Министерството на земеделието и храните.

През 2012 г. са изпълнени: - 25 специални задачи за нуждите на дирекция „Правителствен протокол“ на Министерския съвет, от които 24 с вертолети Cougar и една със самолет Spartan; - четири специални задачи за Министерството на вътрешните работи, от които три със самолет Pilatus PC-12 и една със самолет Spartan.  

Коментари

blog comments powered by Disqus