МО пусна процедура за рамков договор за поддържа на самолетите PilatusПроцедура за възлагане на поръчка в областта на програмата и сигурността с предмет сключване на рамково споразумение за интегрирана логистична поддръжка на самолетите Pilatus на въоръжение във ВВС. Процедурата, която е по Закона за обществените поръчки, е пусната от Министерството на отбраната на 5 септември 2013 г.

Рамковото споразумение покрива период от седем години след сключването си, обхваща наличните самолети PC-9M и PC-12 и проектната му максимална стойност е 17,4 млн. лева или по почти 2,5 млн. лева годишно. Според техническото задание към поръчката се цели осигуряването на непрекъсната изправност на четири PC-9M, всеки от които да налита от 100 до 400 часа годишно.

На база на рамковото споразумение ще бъдат сключвани конкретни договори за логистичната поддръжка на самолетите Pilatus. Крайният срок за заявяване на участие в поръчката е 7 октомври 2013 г. Предполага се, че рамковото споразумение ще стане факт до края на годината.

До момента експлоатацията на самолетите Pilatus също протичаше с четиригодишно рамково споразумение, което изтече през пролетта на 2013 г.  

Коментари

blog comments powered by Disqus