ВВС ще могат да удължават техническите ресурси на летателната си техника. Това става отново възможно след промени в Наредба 21 от 2010 г.  на Министерство на отбраната, коитo бяха обнародвани в броя на "Държавен вестник" от 22 ноември 2013 г.

Промените в "Наредба  21 за условията и реда за сертифициране на летателната годност на военните въздухоплавателни средства" предвиждат възможност за изготвяне на експертна оценка за възможността за удължаване на техническите ресурси на авиационната техника.

С тези изменения се преодолява правно-нормативните пречки за удължаването на техническите ресурси на наличната авиационна техника. Използваната до средата на тази година процедура бе отменена от министър Ангел Найденов.

Тези промени ще позволят продължаването на експлоатацията на бойните самолети МиГ-21 и Су-25, които са с изчерпан технически ресурс по години. Изтребителите МиГ-21, които не летят от декември 2012 г. ще се върнат към полети в първите седмици на 2014 г.  

Коментари

blog comments powered by Disqus