Остър доклад на Сметната палата за Авиоотряд 28След продължили няколко месеца скандали около дейността на Авиоотряд 28 (АО28) през миналата година Сметната палата е готова с одита на дейността му. Той обхваща периода 1 август 2009 г. - 31 март 2013 г., който съвпада с управлението на ГЕРБ. За този период са изпълнени общо 50 полета на стойност 1 540 573 лв.

Повечето от констатациите на Сметната палата вече станаха известни на обществеността, след като в парламента беше създадена анкетна комисия, която да проучи кой е използвал авиоотряда. Скандалът започна, след като през август 2012 г. в пресата бяха изнесени данни, че с правителствения тогава отряд неправомерно са превозвани частни компании, спортни клубове и частни фирми.

В края на януари официално АО28 премина на подчинение на транспортния министър, а вчера той обяви, че занапред със "самолетите на властта" няма да се извършват полети на частни лица. Това е залегнало в новия устройствен правилник на транспортното звено.

В АО28 е създадена организация и като цяло са спазени разпоредбите на Закона за гражданското въздухоплаване и Устройствения правилник при осъществяването на полетите със специално предназначение. При заявяването на полетите от администрацията на Министерския съвет и администрациите на министерства и ведомства е допуснато извършване на полети без заявки и без заповеди на министър-председателя, показва докладът на Сметната палата.

В заключенията в него специално се посочват четири полета по искане на Българската федерация по мотоциклетизъм, заявката за които обаче и подадена от администрацията на Министерския съвет. В допълнение тези полети са в нарушение на Закона за гражданското въздухоплаване и Устройствения правилник на АО28 и са платени от бюджета на Министерския съвет. "По време на одита средствата за изпълнените полети са възстановени от Българската федерация по мотоциклетизъм на Министерския съвет и на "Авиоотряд 28", се посочва в одита.

От правилника за дейността на авиоотряда, одобрен през 2010 г., не се разбира каква е функцията на заповедта на министър-председателя за извършване на полет - дали е разрешение за него, дали е с цел командироване на пътниците или и двете, се посочва още в доклада на одиторите. Те посочват и че този правилник е за да урежда правата и задълженията на служителите на авиационния оператор и не може да се отнася да отношенията им с трети страни, каквито в случая се явяват заявителите на полети.

В същото време въпросният правилник не създава условия да стане ясно какви постъпки трябва да направят заявителите на услугите на отряда по изпълнението на полетите.

Одиторите са установили и че генералният директор на Гражданската въздухоплавателна администрация не е издал по надлежния ред вътрешен акт, с който да се регламентира процесът по заявяването, организацията и изпълнението на полети АО28.

На практика за АО28 няма създаден акт, който да има пряко приложение както за заявителите на услугите, така и за организацията и изпълнението на полетите, а това е предпоставка за допускане на грешки и неизяснени условия при тяхното одобрение, отчетност и контрол, се посочва в одита.

Въпреки това в дирекция "Финанси" на въздухоплавателната администрация се съхраняват досиетата на извършените полети.

АО28 притежава необходимите свидетелства за авиационен оператор за извършване на специализирани авиационни работи, но не е регистриран по Търговския закон и няма необходимия лиценз за осъществяване на търговски въздушен превоз, се посочва в одита. Това на практика означава, че полети по заявка на частни лица не могат да се извършват.

В одита не са открити нарушения при полетите, заявени от Народното събрание и президентството в проверявания период.

При проверката на тези по заявка на администрацията на Министерския съвет са открити различни нарушения. За някои от полетите не са изпратени писмени заявки до авиоотряда, за други няма заповед на директора му. Последното се отнася до полет от януари 2012 г. по маршрута София - Горна Оряховица - София, а стойността му е включена в друг полет - София - Бургас - София през същия месец.

През одитирания период са изпълнени общо 53 заявки за 870 159 лв. за полети за физически лица и фирми без "регламентирана правна уредба". Така за тях е приложен редът, какъвто е за министерства и ведомства.

През 2009 г. са изпълнени пет заявки за полети - две на Българска баскетболна федерация и по една на Българската федерация по волейбол, ПП ГЕРБ и Българския енергиен холдинг.

Полетът по заявка на управляващата тогава ГЕРБ е бил за 20 146 лв. по маршрут  София - Лаар - Бон - Брюксел - София, като от партията е платен само аванс от  10 952 лв. Полетът е извършен след заповед на премиера тогава Бойко Борисов.

През 2009 г. с полет на авиоотряда от Истанбул е прибран министърът на икономиката. Причина за това било обстоятелството, че предишен негов полет е закъснял с три часа и така той е изпуснал връзката от Истанбул за София. Полетът е платен от Българския енергиен холдинг и е бил за над 12 000 лв.

През 2010 г. от АО28 са изпълнени 15 заявки за полети – две на Българския червен кръст, две на форум България - Русия, три на Световната банка, една без заявител, и по една заявка на: ПП ГЕРБ, Българска православна църква "Пловдивска митрополия", ПФК "ЦСКА" АД, "Апра" ООД, МИБС "Травел туризъм БГ", "Тандем В" ООД и "Алексия 2002" ООД. Всички те без заповед на премиера.  Всички те са платени от заявителите.

През 2011 г. са изпълнени 21 заявки за полети – две на Българската търговско-промишлена палата, две на адвокатско дружество "Батков и сие", четири на БЧК, три на ПФК "Литекс - Ловеч" АД, три на "Ню Бояна Вибурно" ЕООД, две на Българския футболен съюз и по една на: "Главболгарстрой холдинг" АД, ПФК "Локомотив - София" АД, "Костенец резорт", ПФК "Левски" АД и ПП ГЕРБ. Осемнайсет от тези полети са изпълнени, без да е издадена заповед за изпълнението им.

По-любопитен през въпросната година е полетът по заявка на Тодор Батков, който стана известен покрай работата на парламентарната анкетна комисия. По негова заявка е използван вертолет на авиоотряда, с който са превозени негови клиенти - група от руски бизнесмени да ловуват в Държавно ловно стопанство "Кормисош". Аналогичен полет и извършен и през следващата година, като разходите са платени от Батков. При тези полети е нарушин и договора за "сух лизинг" с Гранична полиция за използването на вертолет Agusta, защото с него са превозвани. Това е нещо, което по договора АО28 е нямал право да извършва.

На заявките за полети през 2011 г. от ПФК "Литекс - Ловеч" няма резолюция от премиера.

През 2012 г. са изпълнени 11 заявки за полети – по две от "Камера" ООД, "Авиоотряд Варна" ООД и БФС и по една от: ЕФ "Хикс камера" ЕООД; ПФК "ЦСКА" ЕАД; "Лайънс клуб София Диамант"; АД "Батков и сие" и ПП ГЕРБ.

Сред тях има такива, при които на заявката до премиера няма изобщо резолюция, извършват се по заповед на директора на авиоотряда, която в някои случаи е с дата след полета.

Сметната палата е установила още, че за повечето полети се съхранява списък на пътниците, въпреки че няма регламент, който да изисква това. Проверката е установила, че авиоотрядът не е отчитал приходите си според указанията на министъра на финансите и така приходите от стопанска дейност не са отразени в годишните финансови отчети на отряда. В резултат върху тези суми не е начисляван данък върху приходите по Закона за корпоративното подоходно облагане, както е било редно да стане.

Целият доклад е достъпен на страницата на Сметната палата.  

Коментари

blog comments powered by Disqus