altГенералният директор на ДП „Ръководство въздушно движение” Диян Динев и генералният директор на румънския доставчик на аеронавигационно обслужване ROMATSA Богдан Дончу подписаха днес, 10 август 2010 г., в Букурещ Меморандум за разбирателство за сътрудничество по въпросите на предоставянето на аеронавигационно обслужване и за установяване на Функционален блок от въздушно пространство DANUBE FAB. Този меморандум беше подписан в съответствие с разпоредбите на Меморандума за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния, подписан на 26 февруари 2010 г. по същите въпроси.

Меморандумът  между ДП РВД и ROMATSA е основен  елемент от общите документи, гарантиращи установяването на DANUBE FAB в съответствие с крайния срок, поставен от Европейския парламент и Съвет на Европейския съюз – края на 2012 г. Чрез меморандума двете страни се ангажират да предприемат стъпки към постепенно хармонизиране на предоставяното аеронавигационно обслужване. Целта е по-нататъшното подобряване на безопасността, ефективността и капацитета, като аеронавигационното обслужване ще продължи да бъде предоставяно от сега съществуващите центрове за управление на въздушното движение в Букурещ и София. Повече информация за проекта DANUBE FAB можете да откриете тук: http://www.danubefab.eu/bg/ 

Коментари

blog comments powered by Disqus