altКомисията за защита на конкуренцията (КЗК) със свое определение от 28 септември 2010 г. наложи временна мярка „спиране” на процедурат аз възлагане на обществена поръчка с предмет „Сключване на рамково споразумение за доставка на услуги за осигуряване на експлоатацията на МиГ-29, чрез доставка на резервни части, консумативи и други, както и представяне на услуги и адаптация на авиониката.” На  19 октомври КЗК обяви за нищожно решението на МО за откриване на процедурата.

Така се проваля, поне за тази година, нормалното продължаване на експлоатацията на МиГ-29 в нашите ВВС, и не се знае по какъв начин ще бъде осигурена поддръжката на самолетите в обозримо бъдеще. До това положение се стигна след жалба на пловдивския авиоремонтен завод („ТЕРЕМ – Георги Бенковски”) в КЗК от 13 септември 2010 г., в която се твърди, че изискванията за участието в процедурата елиминират го от участие  и фаворизират само един участник – оригиналният производител на самолетите РСК МиГ, който е без конкуренция. В жалбата се споменава, че са налице ограничителни изисквания относно това ремонтите да се извършват от предприятия сертифицирани/одобрени от главния конструктор или завода производител, да бъдат представени оригинални документи от производителя/конструктора, както и адаптацията на авиониката и дейностите, които следва да се извършат по повод сертифицирането, гаранционната и следгаранционна поддръжка на оборудването. Доколкото е известно,  „ТЕРЕМ – Георги Бенковски” не разполога с никакви сертификати, доказващи технически възможности за поддръжка на МиГ-29. Очакват се стартирането на нови процедури, вече с променени условия (при положение, че „ТЕРЕМ – Георги Бенковски” се разбере с РСК МиГ за сътрудничество при поддръжката на МиГ-29), които биха довели нещата до успешен край.

Коментари

blog comments powered by Disqus