Днес, 12 март 2016 г., медицински вертолет А109К-2 на авиационния оператор „Хели Ер-САУ“ изпълни проби на новопостроената площадка на Многопрофилна болница за aктивно лечение  „Света Анна“ в София (създадена от обединението на бившата Окръжна болница и бившия Институт за лечение на чуждестранни граждани).

Това е първата площадка в България, проектирана и построена със спазване на изискванията към маркировки на площадки, предназначени за използване от вертолети за спешна медицинска помощ.  Тя се намира само на 20 метра от входа на новото спешно отделение на болницата, което е най-модерното и най-добре оборудваното в страната и ще започне да функционира в началото на тази година. 

В момента в София има три болнични заведения с изградени вертолетни площадки  - другите две са Правителствена болница  и „Сити клиник“.

Снимки: Александър Младенов

 

   

Коментари

blog comments powered by Disqus