Софийското летище отива на 35-годишна концесияЛетище София ще бъде отдадено на концесия за 35 години. Това става ясно от документацията за процедурата, която е публикувана на сайта на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Концесионерът ще бъде определен чрез открита процедура. Минималните изисквания към участниците са да имат опит като летищен оператор на поне едно международно летище с пътникопоток над 6 млн. пътници годишно, да разполагат с необходимото техническо оборудване, както и с квалифициран технически персонал, да имат опит при изграждането на летищна инфраструктура, както и да дадат надеждни гаранции за осигуряване на финансирането, съобщават от ведомството.

При оценката на офертите най-голяма тежест ще има предложението за плащането накуп – 55 на сто. Това означава, че предложилите по-високо първоначално възнаграждение и минимална годишна такса ще получат повече точки от офериралите минималните изисквания. Съотношението между еднократното и годишното плащане в рамките на този критерий е 90 към 10.

Бизнес предложението за опериране на летище София ще формира 25 на сто от крайната оценка на предложенията. Инвестиционна програма за срока на концесията ще носи 15 на сто, а мерките за сигурност - 5 на сто.

Бъдещият концесионер трябва да заплати минимално еднократно концесионно плащане в размер не по-малък от 550 млн. лева без ДДС (660 млн. лева с ДДС). Както беше решено със Закона за бюджета за 2016 г., постъпленията ще се ползват за оздравяването на БДЖ.

Годишното концесионно възнаграждение трябва да е не по-малко от 7 на сто от общия размер на нетните приходи на летището от всички дейности за текущата година. Това прави поне 9.957 млн. лв. без ДДС или близо 12 млн. лв. с данъка. Годишното концесионно плащане обаче ще се коригира на всеки три години според натрупването на инфлацията на потребителските цени.

Концесионерът освен това ще е задължен да реализира инвестиции за минимум 306,545 млн. лева за срока на концесията. Сред тях е изграждането на нов пътнически терминал на мястото на сегашния Терминал 1 със седем ръкава и пет входа за пътници с капацитет на обслужване 3 млн. души годишно.

В концесията няма да е включено летище Балчик, което се управлява от сегашното държавно дружество "Летище София" ЕАД. Няма да влязат и сградите и съоръженията на Ръководството на въздушното движение”, Летищната контролна кула, летищния радиолокационен комплекс, ВИП-теминалът и имотите и сградите на територията на летище София, които са частна собственост на трети лица

Що се отнася до служителите, в документацията се посочва, че трудовите им договори няма да бъдат прекратени. Всички служители на Летище София ще бъдат прехвърлени към концесионера.
Очаква се за целия период на концесията ползите за държавата да бъдат за над 1,2 млрд. лева, изчисляват от транспортното министерство.

Заради концесията е стартирана процедура по предсрочно погасяване на заема от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за ремонта и разширението на столичното летище. Освен средствата от ЕИБ, беше отпуснат и заем в размер на 42 млн. евро от Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие, както и средства по линия на предприсъединителните програми ФАР и ИСПА.

Крайният срок за погасяване на заема към ЕИБ е 5 септември 2017 г., като остават над 15,3 млн. лева на три вноски. Една от клаузите в договора обаче е държавата да задържи летището до изплащането на заема, което би спънало концесията

Коментари

blog comments powered by Disqus