Специализанти от ВВС завършиха успешно обучението си в Долна митрополияДнес, 22 юли 2016 г. в Учебна авиационна група “Георги Бенковски” завърши обучението на специализантите от курсовете за придобиване на военноотчетна специалност и квалификация „Авиационно – технически специалисти” и специалисти в системата за „Комуникационно, информационно и навигационно осигуряване”. Това съобщиха от групата.

Съдържанието на учебната програма на курса за „Авиационно-технически специалисти” бе насочено обучаемите да придобият общи и тясно профилирани знания относно заеманата длъжност като специалисти по експлоатация и ремонт на летателните апарати и авиационни двигатели, авиационно въоръжение, радиоелектронно оборудване на летателния апарат и специалисти по авиационни електроприбори и автоматични системи.

В часовете по теоретична подготовка курсистите усвоиха знания, свързани с основните дейности на авиационно–техническите формирования, техническата експлоатация на авиационната техника, правилата за работа с контролно-измервателната апаратура и специализирания инструмент, оборудването и въоръжението, както и изискванията за водене на експлоатационно – техническата документация.

Практическите занятия допринесоха курсистите да се запознаят в детайли с процеса по поддържането експлоатацията и ремонта на авиационната техника, да придобият умения за работа със специализираната апаратура.

В хода на подготовката специализантите показаха висока мотивация и стремеж към усъвършенстване, съобщават от учебна авиационна група “Георги Бенковски”. Потвърждение на това са постигнатите резултати от теоретичните и практически изпити. За курса по специалността „Експлоатация и ремонт на летателните апарати и авиационни двигатели” той е Отличен 5,54, по специалността „Радиоелектронно оборудване на летателния апарат” – Отличен 6,00, по специалността „Авиационно въоръжение” - Мн. добър 5,00 и по, специалността „Авиационни електроприбори и автоматични системи” – Мн. добър 5,20

Високи резултати показаха и специализантите от курса за специалисти в системата на „Комуникационно, информационно и навигационно осигуряване”. Те усвоиха знания и умения за експлоатация на комуникационна и навигационна техника, правилата за използване на контролно – измервателната апаратура, правилата и мерките за безопасност при работа с основните средства, особеностите, свързани с режимите на работа на средствата. Техният успех е Мн. добър 5,20.

Заместник командирът подполковник Ангел Николов връчи удостоверенията на специализантите. В обръщението си към тях, той изтъкна важността на обучението като съществен етап от професионалното им развитие. Поздрави ги за проявената отговорност и стремеж към усъвършенстване, и им пожела успешна и безаварийна работа.

Специализанти от ВВС завършиха успешно обучението си в Долна митрополия

Специализанти от ВВС завършиха успешно обучението си в Долна митрополия

 

 

 

Коментари

blog comments powered by Disqus