Търсят мишени за стрелбите на полигон ШаблаМинистерство на отбраната стартира процедура за възлагане на обществена поръчка, чиято цел е осигуряване на мишени за стрелбите на ЗРВ и изтребителната авиация на полигона в Шабла.

Поръчката е открита процедура по Закона за обществените поръчки и е с предмет „Създаване на мишенна обстановка за извършване на тренировки и стрелби с екипажи от изтребителната авиация (ИА) и разчети от зенитно-ракетни войски (ЗРВ)”.

Практически се търси доставчик на услуга, който в рамките на четири години да предостави 28 управления на радиоуправляема мишена (РУМ). За това време трябва да се предоставят до 12 РУМ за унищожаване, а останалите управления са за тренировка.

От доставчикът ще се изисква предоставяне на пълно обслужване на въпросните мишени, които ще са собственост на доставчика и тяхната стойност ще бъде заплащана от въоръжените сили само в случаи на тяхното унищожаване.

От РУМ ще се иска радиус на действия над 40 km, таван на полет над 3000 m, истинска скорост на полет над 80 m/s, да бъдат дистанционно управлявани, но и да могат да бъдат напълно програмирани за задача на земята и тя да бъде изпълнявана автономно и други.

Проектната цена на договора е 1,09 млн. лева. Офертите ще бъдат отворени на 27 септември 2016 г.

Коментари

blog comments powered by Disqus