Какво гласи правителственото решение за съвместния „ер полисинг”На 24 август 2016 г., по време на заседание на Министерски съвет, бе дадено разрешение за изпълняване на операция по съвместен „ер полисинг” със САЩ в рамките на седмицата между 9 и 16 септември 2016 г. Ето какво точно гласи правителственото решение:

На основание чл. 105, ал. 1 и 2 от Конституцията на Република България и чл. 130, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България във връзка с изпълнение на Постояннодействащия план за ПВО и ПРО в Интегрираната система на НАТО (NATINAMDS) и на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната от 28 април 2006 г.

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

1. В периода от 9 до 16 септември 2016 г. включително, да бъде усилена охраната на въздушното пространство на Република България чрез изпълнение на задачи от Военновъздушните сили на Република България съвместно със сили и средства на САЩ в състав 2 самолета в денонощно дежурство на територията на страната, като същите изпълняват от територията на страната и задачи по Постояннодействащия план за ПВО и ПРО в Интегрираната система на НАТО (NATINAMDS).

2. За изпълнение на действията по т. 1 в периода от 26 август до 23 септември 2016 г. на територията на Република България да се разположат сили и средства на САЩ в състав до 8 самолета и до 110 военнослужещи.

3. Съвместните действия да се извършват при следните условия и ред:

3.1 Военновъздушните сили на Република България продължават да изпълняват ангажиментите си по носене на дежурството в NATINAMDS без изменение;

3.2 българските дежурни изтребители се използват приоритетно по време на съвместното изпълнение на Air Policing;

3.3 мисиите на дежурните самолети на САЩ по т. 1 се изпълняват по плановете и процедурите на NATINAMDS съгласно приложимите документи на НАТО и ICAO;

3.4 при охраната на въздушното пространство на Република България дежурните самолети на САЩ се ограничават до изпълнение на мисиите: зона за дежурство във въздуха; прехват; визуално опознаване; съпровождане и намеса;

3.5 не се разрешава употреба на оръжие, включително за предупредителна стрелба, от дежурните самолети на САЩ;

3.6 всяка от страните поема разходите за собствените си сили и средства, участващи в дейностите по т. 1 и 2.

4. Министърът на отбраната да предприеме необходимите действия за подготовката и подписването на необходимите документи и да организира дейностите по реализирането на съвместната охрана на въздушното пространство.

 

Коментари

blog comments powered by Disqus