Украинска компания ще доставя части за МиГ-29Украинската компания „УКРИНМАШ“ беше класирана на първо място в процедурата за доставка на резервни части и консумативи за самолети МиГ-29, проведена от Министерството на отбраната. Това става ясно от решение публикувано на сайта за обявяване на обществени поръчки за МО.

В Решение №106 от 07.09.2016 г. на главна дирекция „Отбранителна аквизиция“ – МО, класираният на второ място участник е българската компания „Армар Корпорейшан Дженера Техникал Ко-оперейшан“ ООД. Класирането е направено по критерия „най-ниска цена“ .

Предложената от УКРИНМАШ цена за пакета резервни части и консумативи 4 066 266 лв., докато предложението на „Армар“ е за 4,148 186 лв. Цените са с ДДС.

Предстои сключване на договор с УКРИНМАШ, което е възможно да стане в края на септември или началото/средата на октомври, при положение, че „Армар“ не обжалва решението на главна дирекция „Отбранителна аквизиция“ – МО или не се появат други усложнения и непредвидени обстоятелства.

Съгласно техническите изисквания, доставката трябва да включва нови и неизползвани части и консумативи за МиГ-29 по списък с 31 позиции. Изпълнителят на договора се задължава да представи всички 31 позиции.

Протоколът от преговорите между комисията за провеждане на процедурата и представителите на „УКРИНМАШ“ (достъпен на страницата на главна дирекция „Отбранителна аквизиция“-МО) съдържа някои интересни моменти. Така например, на въпроса как компанията ще докаже, че предлаганите резервни части са нови/неизползвани, отговорът буквално е: „Резервните части ще бъдат нови, което ще бъде потвърдено от необходимите съпътстващи документи (паспорти и етикети)“. На въпроса да се конкретизира производителя за всяка една от предлаганите резервни части и консумативи, отговорът е: „Резервните части и консумативи ще бъдат производство на Руската федерация, което ще бъде видно от съпровождащите документи“. Предложеният срок за изпълнение на поръчката (от момента на получаване на заявка от МО) е до 180 дни.

Предвид крайно лошите политическите отношения между Русия и Украйна в момента (при напълно прекратени отношения за внос-износ между страните на стоки с военно предназначение, за което са взети решения на правителствено ниво и в двете страни), за нас остава загадка как една украинска компания ще си набави от Русия по-голямата част от резервните части, изисквани от българската страна (по правило скъпи и новопроизведени/неупотребявани резервни части не се държат на склад от компании-посредници като „УКРИНМАШ“, а се купуват само при наличие на заявка от краен клиент). Но тези части за военна употреба са под строг експортен контрол в Русия и тяхната продажба и износ от страната са предмет на разрешение от Федералната служба за военно-техническо сътрудничество (ФВТС) на Русия. Така, че тепърва предстои да видим как в крайна сметка ще се изпълни доставката (дали ще бъдат доставени нови части или пък нещо друго), или част от нея ще бъде отказана от компанията след подписване на договора, с мотив, че не е възможно частите да се купят от съответните руски производители или търговски посредници.

От протокола за преговорите може да се видят единичните цени на всички части и консумативи. Най-скъпите сред тях са цифровата изчислителна машина (ВЦВМ Ц100.02.05) - 1 бр. за 169 273 лв. и защитените бордни регистратори ЗБН-Т – 4 бр. за общо 222 982 лв. Също така скъпи части са курсовертикалите 705-6-1- и 705-6-4 – по 1 бр. за 205 176 и 194 757 лв. съответно, и блок за пределни команди БПК-88 Серия ЗА или ЗК – 2 бр. за общо 205 402 лв.

Поръчката, заедно с други две - за доставка на КСА-2А и двигатели РД-33, бе пусната на 15 април 2016 г., като опит за стабилизиране на техническото състояние на българския флот от изтребители МиГ-29. Все още няма обявени победители в другите две процедури.

Коментари

blog comments powered by Disqus