ВВС ще могат да изпълняват правителствени полетиЛетателните апарати на ВВС и ВМС ще могат да се използват за изпълняване на полети със специално предназначение, в случаите, в които „Авиоотряд 28” е възпрепятстван. Това е заложено в промените в Закона за отбраната и въоръжените сили, които бяха гласувани в Народното събрание на първо четене днес, 14 септември 2016 г.

В ЗОВС се прави нов член 57а, в чиято първа алинея дословно е записано:

„При заявена от Авиоотряд 28 обективна невъзможност да изпълнява полети със специално предназначение или полети за нуждите на други министерства или ведомства при условията и по реда на чл. 64б от Закона за гражданското въздухоплаване, същите може да се изпълняват с военни въздухоплавателни средства и екипажи от състава на въоръжените сили”

Тези полет ще се осъществяват след заповед на министъра на отбраната по предложение на началника на отбраната.

Изразходваните финансови средства за изпълнение на полетите се възстановяват на МО от бюджета на съответната администрация, министерство или ведомство.

По време на първия кабинет „Борисов” бяха изпълнени десетки правителствени полети с летателни апарати на ВВС, без за това да има надлежна процедура и без разходите по тези полети да се покриват от министерствата или институциите, които се възползват от тях.

С промените в ЗОВС се дава ясна регламентация на начина по който ще се изпълняват за в бъдеще правителствени полети от летателни апарати ВВС и ВМС и се записва ясно, че тези разходи трябва да се покриват.

Коментари

blog comments powered by Disqus