МО отмени поръчката за ремонт на Ми-17Министерство на отбраната е прекратила поръчката за капитално-възстановителен ремонт на три вертолета Ми-17. Това става ясно от решение на изпълняващия длъжността главен директор на главна дирекция „Отбранителна аквазиция” към МО, което е публикувано днес, 15 септември 2016 г.

В решението, подписано от Борислав Попов, е записано, че процедурата за възлагане на КВР на три вертолета Ми-17 от състава на ВВС, с прогнозна стойност 10 млн. лева без ДДС, се прекратява.

Като мотив за прекратяването е посочено, че в техническата спецификация към поръчката е отпаднало изискването ремонтът да се извършва от конструктора, производителя или оторизиран от тях изпълнител. Това от своя страна застрашавало извършването на поръчката качествено, тъй като давало възможност за участие в процедурата на изпълнители, които нямат съответните лицензи и оторизации.

Коригирането на допуснатата грешка не е било възможно без да се прекрати цялата процедура за възлагане на поръчка.

Решението може да се обжалва в десетдневен срок.

Вероятно от МО ще се опитат да коригират техническата си спецификация и възможно най-скоро да стартират поръчката наново.

Поръчката за ремонт на трите Ми-17 бе пусната на 7 септември 2016 г. В края на юни 2016 г. бригаден генерал Петьо Мирчев, командир на 24-та авиобаза, алармира, че от есента на 2017 г. може поверената му база да се окаже с един изправен Ми-17. Това реално ще е машината, която се намира в момента на КВР в ТЕРЕМ „Летец” и която се очаква да е готова до края на този месец.

Коментари

blog comments powered by Disqus