МО се договори за 10 двигателя РД-33Министерство на отбраната приключи процедурата по пряко договаряне за доставката на 10 двигателя РД-33 и възлага изпълнението на поръчката на българската компания „Авиостарт” ООД.

На сайта на МО посветен на обществените поръчки е публикуван доклад на комисията, която е работила по прякото договаряне. От него става ясно, че на 24 октомври 2016 г. е била дадена оферта от „Авиостарт” ООД.

Преговорите с българската компания са били проведени на 25 и 26 октомври. Фактически договореното слабо се различава от това, което „Авиостарт” е предложила в предишната прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка.

Фирмата предлага четири новопроизведени двигатели РД-33 серия 2 и шест броя употребявани двигатели след КВР от същия тип. От доклада става ясно, че цялата работа ще бъде извършена в Московското машиностроително предприятие „Чернишов“.

Било е договорена отстъпка от цената на един ремонтиран двигател от €1000. Така цената на един ремонтиран двигател е €1 319 048, а на новопроизведените двигатели е €3 480 679 или общо €21 837 004 (42 709 467,5 лв.), при планирани финансови средства от 36 млн. лева. В цената влиза и доставка на актуални бюлетини и ръководство за техническа експлоатация.

„Авиостарт” ООД е гарантирал, че първите два ремонтирани двигатели ще бъдат доставени преди 30 април 2017 г. От доклада не става ясно какви са сроковете за доставка на останалите мотори.

В заключение, комисията препоръчва сключване на договор с „Авиостарт” ООД.

На 4 октомври 2016 г. бе прекратена процедурата за възлагане на обществена поръчка за доставката на 10 броя РД-33, която бе стартирана на 15 април. Причината за провал бе основно заради изискването на МО двигателите (били те нови или не) да са налични към момента на подписване на договора.

На 5 октомври министирът на отбраната Николай Ненчев заяви, че ще се премине към пряко договаряне. Тази процедура бе обявена на 18 октомври и от мотивите за обявяването на пряко договаряне се вижда, че основната причина за това бързане е сключване на договор в рамките на тази година, поради спешната необходимост от осигуряване на двигатели за МиГ-29.

Коментари

blog comments powered by Disqus