„Авиостарт” спечели и процедурата за доставка на КСА-2Българската компания „Авиостарт” ООД, която е фактически представител на РСК „МиГ” у нас, спечели и процедурата за доставка на седем броя кутии на самолетните агрегати КСА-2. Стойността на сделката е 21,8 млн. лева.

В публикувания на страницата на МО доклад за дейността на комисията, се вижда че „Авиостарт” е била единствената компания подала оферта в срок. На 1 ноември тази година, покани за участие в прякото договаряне бяха изпратени до „Авиостарт” и до "Армар Корпорейшън Дженерал Техникал Ко-оперейшън" ООД. Последните бяха единствени участници в прекратената на 18 октомври процедура за възлагане на обществена поръчка за покупка на въпросните КСА-2.

Преговорите с „Авиостарт” ООД са били проведени между 9 и 14 ноември. Компанията е предложила новопроизведени КСА-2 серия 3 на единична цена от €1,6 млн. Техническите ресурси на въпросните агрегати са заличени от доклада на комисията по искане на участника и по силата на член 102, алинея 1 от Закона за обществените поръчки. Но е известно, че общият технически ресурс на сега произвежданите КСА-2 е 2000 часа, а междуремонтният - 1000.

От „Авиостарт” са се ангажирали да доставят агрегатите в рамките на девет месеца от датата на подаване на заявка от страна за възложителя. Българската компания е предоставила и писма от производителя „Красный Октябрь”, в които се разясняват подробности около офертата.

В следствие на преговорите от „Авиостарт” са се съгласили да направят отстъпка от цената в рамките на €5000 на КСА-2 и така крайната цена е станала €1 595 000 или общо €11 165 000 (21 836 841,95 лв).

В заключение комисията казва, че се предлага сключване на договор с „Авиостарт” ООД въпреки, че планираният финансов ресурс (13 млн. лева) е надхвърлен почти два пъти.

Не е известно защо "Армар Корпорейшън Дженерал Техникал Ко-оперейшън" ООД не са дали оферта. По време на прекратената процедура те са предлагали седем употребявани КСА-2 след ремонт на обща стойност от 10 068 030,00 лв. Тогава пречка за сключване на договор се оказа липсата на готови ремонтирани КСА-2 към момента на подписване. Това изискване отпадна.

„Авиостарт” ООД спечелиха две от трите процедури за доставка на части за поддръжката на МиГ-29. Тяхната стойност е малко под 65 млн. лева.

Коментари

blog comments powered by Disqus