Авиобаза Граф Игнатиево направи анализ за 2016 г.Командирът на авиобаза Граф Игнатиево бригаден генерал Иван Лалов отчете резултатите и анализира подготовката на личния състав от базата пред офицерския и сержантски състав днес, 20 януари 2017 г. Това съобщиха от базата.

На годишния анализ присъства и командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков.

Основният фокус бе поддържането на способности за непрекъснато бойно дежурство за защита на въздушния суверенитет на Република България в Интегрираната система за противоракетна и противовъздушна система на НАТО и ефективната и безопасна индивидуална и колективна подготовка, каза командирът и допълни, че декларираните летателни екипажи са водили подготовка в условия на недостиг на изправна авиационна техника и материални ресурси. Всички изпълнени тренировъчни мисии и проверки по „ер полисинг” са получили висока оценка. Запазила се е тенденцията на нарастване на реалните действията.

Командирът очерта обективните обстоятелства, при които се е водила цялостната подготовка през изминалата година:

„Дейността ни през годината беше съпроводена с множество предизвикателства, най-вече недостиг на ресурси, недостатъчна изправна техника, критичен минимум на подготвен летателен състав за бойно дежурство, опасно малък нальот и свръхнатовареност при нарастване на интензитета и сложността на задачите“.
Той отново подчерта, че успешното изпълнение на задачите се дължи на решимостта и усилията на „най-ценния и незаменим потенциал, с който разполага авиобазата – офицерите, сержантите, войниците и цивилните служители и на двете летища“.

Допълнителен катализатор за ефективността на дейността през изминалата година е била добрата организация, създадена от командването, командирите и началниците от всички степени и оказаната подкрепа и разбиране от командването на ВВС.

Важно направление в леталната подготовка през изминалата година бе повишаването на класната квалификация на летателния състав. Организирани и проведени бяха два курса за приучване на МиГ-29, при които двама летци от L-39 и двама от МиГ-21 усвоиха успешно нов тип авиационна техника. Част от приучените достигнаха подготовка за носене на бойно дежурство. „Всичко това е частичен подвиг в условия на ресурсна ограниченост“, бе изводът на командирът.

По отношение на международното сътрудничество, бригаден генерал Лалов открои положителния ефект върху подготовката, който е допринесло участието ни в учението на НАТО Anaconda 2016 на територията на Република Полша. Подобно пребазиране на авиационна техника и личен състав зад граница се осъществява след 8-годишно прекъсване - последно през 2008 г., когато базата участва в учението “Brave Hart South” в Република Гърция.

Според статистиката от последните години, се е затвърдила тенденцията за ръст на броя на провежданите летателни тренировки. През 2016 г. се е увеличила и продължителността в сравнение с предишни години, което е предизвикало допълнително препланиране на наличните ресурси за поддържане на способности, придобиване на безценен опит и нови видове подготовки.

За състоянието на инженерно-авиационното осигуряване, командирът коментира, че се е запазила тенденцията през годините за липса на достатъчно изправни агрегати. Този проблем в дейността, според него, се компенсира с високия професионализъм и техническа грамотност на инженерно-техническия състав, но в същото време рефлектира крайно негативно върху натоварването на състава.

Сред важните приоритети през 2017 г., бригаден генерал Иван Лалов посочи планирането, организирането и участието на базата в двустранни летателни тренировки със САЩ, както и с ВВС на Полша, Израел, Румъния и Гърция. Авиобаза Граф Игнатиево ще вземе участие и в стрелбите през месец юли на Зенитен полигон на ВВС „Шабла” в рамките на първо по рода си многонационално учение „SABER GUARDIAN 2017”.

Командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков определи направения анализ за изминалата година като „пълен, точен и откровен“ и изрази задоволството да бъде сред личния състав на авиобазата на това важно за началото на всяка година мероприятие. Според него именно на базата на коректно съпоставяне на целите и задачите пред базата, от една страна, и идентификацията на проблемни въпроси от друга, е кючът към оптимизация на работния процес, воденето на ефективна летателна дейност, взимането на адекватни решения и най-важното носенето на непрекъснато и надеждно бойно дежурство.

В своето обръщение, той постави акцент върху сериозното международно сътрудничество, което развива базата чрез участието си в много международни и двустранни летателни тренировки и учения и високото ниво на представяне на личния състав.

„Вие сте военните дипломати на България, които утвърждават имиджа на Военновъдушните ни пред нашите партньори от НАТО и аз ви благодаря за последователното и отговорно изпълнение на поставените задачи! Командването на ВВС разчита на вас!“

В подкрепа на своите думи, командирът на ВВС посочи сключените през измината година три договори за двигатели, КСА и резервни части, които са подписани с помощта на Командването на ВВС и съдействието на щаба и министерството на отбраната. Те надхвърлят сумата от 60 мил. лв. и ще обезпечат основни нужди във връзка с експлоатацията на МиГ-29. В личен план, генерал-майор Стойков пожела на личния състав здраве, щастие и късмет!

Коментари

blog comments powered by Disqus