Върви пролетната кампания за набиране на ръководители на полетиПролетната кампания „Стани ръководител на полети” на ДП РВД върви в момента и 20 април 2017 г. е крайният срок за подаване на документи за настоящата сесия за набиране на кандидати.

Подалите документи след тази дата ще бъдат включени в есенния подбор.

Желаещите да станат ръководители на полети трябва да преминат успешно шест етапа – подбор по документи, тест по английски език, тест FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test) в две части, проверка за медицинска годност, практически упражнения на симулатор и заключително интервю.

Задължителни изисквания към кандидатите са да имат висше образование – с минимална образователна степен „бакалавър“, без значение от специалността, и добро владеене на английски език.

За завършилите в чужбина е предвидена възможността да представят удостоверенията, издадени от Национален център за информация и документация, до приключване на процедурата по подбора, а не както беше до сега - в началото.

Повече информация можете да получите на сайта РВД - www.bulatsa.com.

Коментари

blog comments powered by Disqus