България, Румъния и Унгария разширяват въздушнотопространство за свободно планиране на полетите през нощтаДП „РВД” заедно с доставчиците за аеронавигационно обслужване на Румъния и Унгария – ROMATSA и HungaroControl,от днес, 30 март 2017 г., разширяват въздушното пространство за свободно планиране на полетите през нощта в рамките на трите държави.

Проектът SEENFRA (South-EastNightFreeRouteAirspace) позволява на въздухоплавателните средства да летят свободно между публикувани точки и радионавигационни средства, без да се съобразяват със съществуващата система от въздушни трасета.

Новите правила за планиране на полети значително ще оптимизират маршрутите във въздушно пространство, без ограничения от държавните граници и ще намалят разходите за гориво и вредни емисии от въздухоплаването.

Прилагането на концепцията за свободно планиране на полетите ще бъде допълнително разширена към 2019 г. чрез премахване на системата от въздушни трасета през цялото денонощие. Свободното планиране на полети е важен елемент от реализирането на инициативата „Единно Европейско Небе“ и достигането на общоевропейските цели за ефективност на въздушното движение.

Коментари

blog comments powered by Disqus