altС постановление на Министерски съвет на 29 декември 2010 г. бе приет „План за развитие на въоръжените сили на Република България”. Този план чертае бъдещето на въоръжените ни сили (включително и ВВС) до и след 2014 г., включително посочва тяхната численост, техника и способности.

Според планът през 2014 г. структурите на ВВС ще включват командване на Военновъздушните сили (командир на Военновъздушните сили, заместник-командир, началник на щаба и щаб), две авиационни бази, база за предно разполагане, зенитно-ракетна база, база за командване, управление и наблюдение, база за специална техника, център за документално осигуряване и рота „Военна полиция”. Личният състав на Българската армия през 2014 г. трябва да бъде не по-малък от 26 100 души, като Военновъздушните сили ще са 25% от тях или приблизително 6525 човека. От използваните днес 35 основни войскови района, към 2014 г. ще останат 22, като останалите ще бъде освободени през 2011 – 2012 г. През 2014 г. техниката с която ще разполага ВВС ще включва 16 бойни самолета, седем транспортни самолета, 12 учебни самолета, шест бойни вертолета, 16 транспортни вертолета, четири учебни вертолета, пет зенитно-ракетни комплекса и 20 радиолокационни станции. В документа изрично е посочено, че транспортните вертолети Ми-17 ще служат до изчерпване на техническият им ресурс. Що се отнася до бъдещи способности на ВВС, в документа се посочва, че след 2014 г. трябва да се придобият до 20 броя бойни самолети от нов тип, които да донесат със себе си ред нови способности на ВВС. Споменава се също и че до 2018 г. трябва да се придобие възможност за въздушно разузнаване с използването на безпилотни летателни апарати. С приемането на този план се отменя т.нар. „План 2015”, приет през 2004 г., както и ревизиранат му версия от 2008 г.

Коментари

blog comments powered by Disqus