Българските военни пилоти летят опасно малко „Проблемен въпрос остава опасно малкият брой летателни часове на летателния състав, в сравнение с изискванията на съюзните стандарти, особено при летците, носещи бойно дежурство по задачата за охрана на въздушното пространство”, това се казва в Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България, който правителството прие днес, 12 април 2017 г.

В доклада се казва, че през 2016 г. във Военновъздушните сили продължи поддържането и развитието на необходимите оперативни способности по мисиите на отбраната и произтичащите от тях задачи на войските в рамките на утвърдените ресурси.

Отбелязва се, че въпреки недостатъчния брой изправна авиационна техника и ресурсните ограничения през 2016 г., Командването на ВВС и командирите на авиационни формирования успяха, чрез гъвкаво планиране и ефективно разходване на ресурсите, да осигурят изпълнението на 96 % от планираните за годината летателни часове.

Поради задълбочаващата се ресурсна неосигуреност и неритмичните доставки на авиационно гориво, през учебната 2016 г., в сравнение с предходните 2014 г. и 2015 г., не бе постигнат ръст при повишаване на степента за класна специалност на летателния състав от Военновъздушните сили.

Безопасността на полетите продължи да бъде основна задача на Командването на Военновъздушните сили и на командирите на авиационните формирования. През 2016 г. бяха реализирани 29 авиационни произшествия, от които два сериозни инциденти, с военни въздухоплавателни средства. Общият им брой е с два повече, спрямо 2015 г. Летателният и инженерно-техническият състав обединиха своите усилия за комплексно намаляване на риска при изпълнение на поставените задачи. Приблизително 75% от авиационните произшествия са в следствие откази на авиационната техника, по-голяма част от която е съветско производство (58%), произведена през 80-те години на миналия век и на предела на назначения технически ресурс по време.

Постигнатото ниво на комплектованост с военнослужещи във ВВС е 86,3%, а с тези в специалните щатове се постига комплектованост 88%. Комплектуването на ВВС с офицери е 85%, сержанти - 89%, войници - 88% и цивилни служители - 99%.

Поради недостатъчна наличност от авиационно гориво, финансови средства и неритмичност в снабдяването, през 2016 г. във Военновъздушните сили със затруднения бяха осигурени 74% от летателната дейност. През миналата година са били отменени две летателно-тактически учения, поради недостиг на изправни летателни средства.

В заключението на доклада се казва, че провеждането на съвместна мисия по охрана на въздушното пространство на страната със сили и средства на съюзни държави не снема отговорността от държавата да поддържа и развива самостоятелни способности на Военновъздушните сили за гарантиране на въздушния суверенитет.

Коментари

blog comments powered by Disqus