Президентът Радев: Нека политиците се вслушват във военната експертизаПрезидентът Румен Радев апелира политическото ръководство на армията да се вслушва във военната експертиза при избора на нова техника за въоръжените сили. Президентът направи това изказване по време на своята реч на военния парад, който се проведе днес, 6 май 2017 г., в София.

Президентът Радев прави това свое изказване в светлината на полемиките около обявяването на Gripen за предпочитан кандидат за нов боен самолет за ВВС на база на доклада на експертната междуведомствена комисия, която оценяваше постъпилите оферти.

Публикуваме речта на президента в частта ѝ, където засяга превъоръжаването на въоръжените ни сили.

„За жалост, през последните десетилетия ролята и значението на Въоръжените ни сили бяха системно подценявани. Затова днес Българската армия е не само малка като личен състав, но и тревожно неокомплектована, с нисък социален статус на военнослужещите, с липса на достатъчно средства за ефективна бойна подготовка, с остаряло и недобре поддържано въоръжение.
Дълги години се водеше безсмислен спор дали да се влага в собствените въоръжени сили и отбранителни способности. Рязкото усложняване на геополитическата обстановка обаче и призивът на ръководството на НАТО за по-голяма ангажираност и бързо достигане на 2 % от БВП за разходи за отбрана, сложи точка на тази абсурдна дилема.
Изминалата 2016 г. беше повратна в отношението към Въоръжените ни сили, когато българският парламент прие проекти за модернизация и превъоръжаване и гарантира тяхното финансиране. Придобиването на съвременно въоръжение безспорно е необходимо, но не е достатъчно условие за модернизацията на армията, защото трупаните с десетилетия проблеми не се изчерпват само със състоянието на техниката.
Сложните процеси на всеобхватна модернизация ще поставят на изпитание и политиците, и висшето военно ръководство, защото парите на българския народ трябва да бъдат превърнати в съвременни бойни способности по най-ефективен и ефикасен начин, а това изисква ясна визия и принципи при изграждане на тези способности.
Необходимо е усъвършенстване на системата от нормативни документи, която отдавна е неадекватна на съвременната среда на сигурност. Необходими са ресурси за водене на пълноценна бойна подготовка, която да генерира реални способности, покриващи стандартите на Алианса.
Необходима е висока военна експертиза и спазване на принципите на прозрачност, равнопоставеност и обективност при формулиране на изискванията, избора и договаряне на параметрите на новопридобиваната военна техника. Разбира се, крайното решение за този избор винаги е политическо, но нека не забравяме, че военното дело и технологии станаха изключително сложни, затова призовавам политиците да се опират по-често на военната експертиза, когато вземат важни решения.
Защото, уважаеми дами и господа, не ние политиците ще изпълняваме сложни задачи с тази нова техника, и не ние ще рискуваме живота си на земята, в морето и в небето, а хората с пагони! Нашата мисъл трябва да е за тях. Вярвам, че никой няма да оспори най-висшия приоритет в системата на отбраната – хората!”

Коментари

blog comments powered by Disqus