Изплащаме новия изтребител до 2025 г., F-16 е бил дисквалифициран Новият изтребител трябва да се изплаща от 2017 до 2025 г., а предложението на САЩ и Португалия за употребявани F-16 въобще не е било класирано, тъй като не е отговаряло на българското Искане за предоставяне на предложение (RFP). Това се чете в доклад на военния министър Красимир Каракачанов до министър председателя Бойко Борисов.

Докладът на Каракачанов е свързан с негово предложение за изменение и допълнение в инвестиционните проекти на МО за придобиване на нов боен самолет и нови патрулни кораби, както и изготвяне на проект за покупка на бойни машини за батальонните бойни групи. Всичко това е във връзка с решенията на Консултативния съвет за националната сигурност от 30 май т.г., според който трябва да се изготвят предложения за преразпределение на финансовите ресурси с цел едновременно предвижване на всички модернизационни проекти на военното министерство.

Документът бе качен днес, 22 юни 2017 г. следобед на сайта на МО и съдържа информация, която не е била изнасяна в публичното пространство преди това, особено относно резултатите от избора на нов изтребител в първите три месеца на годината.

В документът се предлага проектът за придобиване на нов изтребител да се изплаща от 2017 до 2025 г. През първата година вноската е 200 млн., през 2018 и 2019 г. вноските са по 100 млн. лева, през 2020, 2021 и 2022 г. съответно 200, 260 и 240 млн. и след това по 100 млн. годишно от 2023 до 2025 г. или общо 1,5 млрд. лв.

Досегашната схема предвиждаше същата сума да се изплати ударно в периода от 2017 до 2021 г.

Най-интересната част на доклада на министър Каракачанов е частта му в която се повдига завесата над реалния доклад на експертната междуведомствена комисия, която е извършила оценки на получените оферти за нов боен самолет за ВВС.

Работата на междуведомствената работна група е приключила на 5 април 2017 г. с „Протокол от работата на междуведомствената работната група за обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на искане за предоставяне на предложения , по проект придобиване на нов тип боен самолет, назначена със заповед № Р-53/10.03.2017 г. на министър-председателя на Република България“. Съгласно протокола, предложението на Швеция е било класирано на първо място с резултат 0,90, а предложението на Италия е поставено на второ място с резултат 0,61. Максималната оценка по методиката на оценяване на офертите е 1,00 – това означава, че шведското предложение е събрало 90% от максималния брой точки, а италианското – 61%.

Предложението на Португалия за употребявани изтребители F-16 с логистичен пакет, предоставян от правителството на САЩ, не е било класирано, поради несъответствие на ценовото му предложение с изискванията, заложени в RFP. Протоколът е бил утвърден от министрите на отбраната и на икономиката на служебното правителство и внесен за разглеждане в Министерския съвет.

Въпросният протокол е бил приет на заседание на Министерски съвет от 26 април 2017 г.

Трябва да се отбележи, че до сега единствената информация за класирането бе дадена от служебния министър на отбраната Стефан Янев. След заседанието на МС от 26 април той заяви, че шведското предложение е класирано първо, следвано от F-16 и на трето място е била офертата от Италия. Реално, предложението за употребявани F-16 от САЩ и Португалия е било дисквалифицирано, като несъответстващо на българските изисквания, но за това се мълчало в течение на близо два месеца.

В доклада на министър Каракачанов се споменава още, че предвид предложението за изменение на схемата за плащане и времевите измерения, се налага провеждането на допълнителни преговори с класираните от протокола на работната група страни.

Отново трябва да отбележим, че военният министър предлага преговори да се извършат само с класираните страни. Това са Швеция и Италия и тези разговори ще се ограничат до новоприетите промени във финансовите параметри и времевите рамки на проекта за нов изтребител. В доклада не се говори за изготвяне на нов RFP, нови изисквания и съответно извършване на изцяло нова оценка на офертите.

В заключение, министър Каракачанов предлага на МС да приеме изменените инвестиционни проекти за ВВС и ВМС и да ги предложи за гласуване в Народното събрание.

Целият доклад може да прочетете тук.

Коментари

blog comments powered by Disqus