АДФИ откри нередности в обществените поръчки за МиГ-29Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е проверила три обществени поръчки свързани с покупката на части и услуги за поддръжката на българските МиГ-29.

Инспекцията е установилa общо пет нарушения, но по тях няма да бъдат съставени актове.Проверени са обществените поръчки за доставката на 10 двигателя РД-33, седем КСА-2 и за доставката на части, услуги и консумативи. Сключените по тези три договора в края на 2016 г. са на стойност почти 68 млн. лева, а проверките са за законосъобразност, относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане и възлагането им. Това става ясно от доклада за дейността на АДФИ през второто тримесечие на 2017 г.

Установени са били общо пет нарушения по три члена от стария Закон за обществените поръчки. Два от тези члена третират чисто административни въпроси, като публикуването на обявленията за приключване на поръчките и кореспонденцията с участниците.

Най-интересно е установеното нарушение на чл. 39, ал.3 от ЗОП. Според него възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури.

Тук става въпрос за това, че България договори 10 двигателя РД-33 (шест след КВР и четири новопроизведени) за 42,7 млн. лева, при планиран бюджет от 36 млн. лева и седем КСА-2 за 21,8 млн. лева, при планиран бюджет от 13 млн. лева. И двете поръчки бяха спечелени от българската компания „Авиостарт” ООД, която се явява фактически представител на РСК „МиГ”.

Според ЗОП поръчките е трябвало да бъдат прекратени, но въпреки, че бюджетът е надвишен с над 15 млн. лева са сключени договори с изпълнителя.

От АДФИ обаче заявяват, че за тези нарушения няма да бъдат съставяни актове за установяване на административно нарушение, защото срокът за това е изтекъл, за такива нарушения не се предвиждат наказания или когато това не е в правомощията на инспекцията.

Коментари

blog comments powered by Disqus