МО прекрати процедурата за удължаване ресурса на КСА-2Министерство на отбраната прекрати на 28 юли 2017 г., процедурата за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за удължаване на междуремонтния ресурс на кутиите на самолетните агрегати КСА-2 за изтребителите МиГ-29, поради липса на подходящи оферти.

Решението за прекратяване бе публикувано днес, 31 юли 2017 г. За участие в процедурата са се явили двама кандидата – българската компания „Авиостарт” ООД и украинската компания „УКРИНМАШ”.

И двамата кандидати са отстранени заради това, че не са доказали документално, че са оторизирани конструктора/производителя или националните власти за изпълнение на услугата предмет на договора.

„Авиостарт” ООД са представили извадка на договор между фирмата и РСК „МиГ” от януари 2016 г., от който не е станало ясно дали в договора влиза и изпълнение на дейности предмет на обществената поръчка.

Украинската държавна компания „УКРИНМАШ” е показала документ, от който става ясно, че тя е упълномощена да участва в процедурата от името на „Одеския авиационен завод”, които нямат право да изнасят стоки и услуги с военно предназначение. Комисията не приема това, тъй като „Одеския авиационен завод” не фигурира като подизпълнител в подадените документи.

Във връзка с това на 28 юли министърът на отбраната Красимир Каракачанов е подписал за прекратяване на процедурата.

Тя бе пусната на 12 юни 2017 г. и е за извършване на дейности по удължаване с 25 часа на междуремонтния ресурс до капитално-възстановителен ремонт (КВР) на седем броя КСА-2. Процедурата трябва да се движи максимално ускорено. Срокът за подаване на документи за участие е 26 юни. Проектната стойност на поръчката е 458 333,33 лв. без ДДС.

В мотивите за пускане на поръчката бе записано, че разполагаемият остатъчен междуремонтен ресурс на наличните кутии на самолетните агрегати КСА-2 ще осигури изпълнение на летателната дейност със самолетите МиГ-29 до края на месец юни 2017 г.

Летателната дейност с МиГ-29 продължава с намален темп и в очакване на доставка на нови КСА-2 в рамките на сключения през миналата година договор.

Коментари

blog comments powered by Disqus