ГЕРБ пита министър Каракачанов изпълнява ли препоръките на „Комисията „Gripen”Трима депутати от ГЕРБ са задали парламентарен въпрос на министъра на отбраната Красимир Каракачанов дали повереното му ведомство изпълнява препоръките от окончателния доклад на „Комисията „Gripen”.

Парламентарният въпрос е бил внесен на 1 ноември 2017 г. Той е подписан от трима депутати от ГЕРБ – Константин Попов, Емил Христов (председател на „Комисията „Gripen”) и Христо Гаджев (заместник-председател на комисията).

„Какви мерки са предприети от МО за изпълнение на препоръките на НС по организацията на работа по процедурата по избор на нов тип боен самолет за Българските ВВС и какви мероприятия са организирани за подобряване на дейността на структурите ангажирани с изграждането на отбранителните способности в МО и подобряване на тяхната съгласуваност?”, гласи въпросът на тримата депутати.

Пълният текст на въпроса, може да се намери тук.

Приетият на 5 октомври 2017 г. окончателен доклад от работата на „Комисията „Gripen” съдържа и пет препоръки към МО. Част от препоръките са доста неясни и могат да се тълкуват в много широки граници – от пълно пренаписване на всички документи свързани с новия изтребител до само козметични промени по тях.

Интересно е да се отбележи, че в решението на Парламента за създаване на „Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет” от 27 юни 2017 г. не се говори нищо за изготвяне на предложения към МО.

В решението за създаване е записано, че комисията „следва да се запознае с всички факти и обстоятелства относно проведената процедура по избор на нов тип боен самолет; извършените действия от длъжностни лица по разглеждане на постъпилите предложения от страните доставчици; отговорностите по управлението на процеса; реда за вземане на решение за завършване на процедурата по избора от Министерския съвет.”

Комисията след това следва да „изготвя доклад за фактите и обстоятелствата относно проведената процедура и направените изводи”.

Никъде не се говори за предложения до МО и за задължителност на техния характер. Въпросът вече предизвика дебати, както по време на работата на комисията, така и по време на обсъждането на доклада ѝ в пленарна зала.

Министърът на отбраната трябва да отговори писмено на въпроса, като се очаква това да стане около 8 ноември.

Коментари

blog comments powered by Disqus