Около руските двигатели за МиГ-29 възникнал и проблем със смазочните материалиОколо 10-те двигателя РД-33, които България получи от Русия, е възникнал и проблем със специално масло, което подлежи на контрол от руските държавни експортни органи. Това се чете в стенограмата от заседанието на Комисията по отбрана в Народното събрание, проведена на 9 ноември.

„Възникна една допълнителна (трудност – бел. ред.), свързана – информирам Комисията, със специалното масло за промивка на двигателите IРМ 10, за което все още очакваме разрешение от Федералната служба за технически и експортен контрол на Руската федерация. Надяваме се и затова произведохме още една среща със същите представители, за да бъде получено това масло, за да могат първите четири двигатели – новите, за които коментираме, да бъдат подкачени на авиационната техника, а след тях и тези, които са реновираните”, това разяснява заместник-министъра на отбраната Анатолий Величков.

От стенограмата не става ясно кога ще се разреши този проблем. И по-рано бе известно, че в авиобаза Граф Игнатиево няма гориво-смазочни материали, което ще попречи на започване на експлоатацията на доставените от Русия 10 двигателя РД-33.

Заместник-министър Величков обяснява и, че документалният проблем около двигателите вече бил разрешен.

„Не са получени тези документи, които са оригиналните формуляри на производител, а те продължават да са тези, които са от ремонтната организация. Но поискахме с нарочна поща, както Ви информирах, да получим отговор за това дали заводите на Чернишов са и заводите- производители на тези двигатели. Получихме категорично утвърдителен отговор в тази посока – изброени са по номерата на двигателите, за да няма съмнение, че иде реч точно за тези шест възстановени двигатели.
Следващото нещо, което поискахме, и включително проведохме две срещи с представителя – не знам дали да споменавам в залата, ресорен по въпроса от страна на Руската федерация в България за бързо съдействие и категоричен отговор от руска страна, то получихме чрез информация от компанията – доставчик на двигателите, и причините, които са водили до съответните ремонти през годините. Това бяха и основните въпроси, които ние поискахме да бъдат изяснени. В договора с доставчика, освен че искаме формулярите от производител и/или ремонтна организация, които да станат част от поправка в допълнително споразумение, ние искахме да знаем в жизнения им цикъл тези двигатели какъв нальот са имали, каква наработка, какви са били, ако е имало аварийно-ремонтни работи, или други сервизни дейности. Така че тази информация сме я получили”, обяснява Величков.

По време на управлението на министър Николай Ненчев бе сключен договор за доставка на четири новопроизведени и шест ремонтирани двигателя РД-33. Договорът на стойност 42 709 467,5 лв., бе сключен с българската компания "Авиостарт" ООД, но вече повече от месец около тези двигатели има непрестанни проблеми и те все още не са монтирани на изтребителите МиГ-29.

Коментари

blog comments powered by Disqus