altПравителството открива две процедури за предоставяне на концесия за строителство – върху Летище Русе и на карго зона на Летище Пловдив. Това бе решено на днешното заседание на Министерски съвет.

Основна цел на концесията за пловдивското летище е да се разшири дейността чрез достигане на определени нива на техническа осигуреност, технология и организация на наземното обслужване в съответствие с изискванията на европейските стандарти, за привличане на летищен трафик и развитие на конкурентни търговски дейности, основно свързани с обработката на товари. Втората концесия ще позволи да се възстанови дейността на Летище Русе, да се достигнат определени нива на обслужване, да се привлече летищен трафик и да се развият търговските дейности в района на аеропорта. Възобновяването на дейността на летище Русе като гражданско летище за обществено ползване е един от приоритетите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в областта на гражданското въздухоплаване и е залегнало в Стратегията за развитие на транспортната инфраструктура на Република България до 2015 г. Предлага се срокът на концесиите да бъде 35 години, а концесионерите да бъдат определени чрез открита процедура. Това ще бъде втория опит за отдаване на концесия на летището на Русе, след като първия през 2009 г. се провали поради липса на желаещи. По време на същото заседание бе решено и аеронавигационните такси за прелитащите над България летателни апарати да бъдат намалени. Така базовата такса става 39,77 евро, вместо досегашните 42,93 евро. Намалява се и с около половин процент, лихвата при закъснели плащания за извършване на аеронавигационни услуги. Според съобщението на правителството това е направено след консултации с Евроконтрол.

Коментари

blog comments powered by Disqus