ВАС отхвърли жалбата на УКРИНМАШВърховният административен съд (ВАС) остави без разглеждане жалбата на украинската държавна компания УКРИНМАШ срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да не се спира процедурата за възлагане на обществена поръчка за поддръжка на МиГ-29.

Определението на ВАС е от 26 януари 2018 г. и в него се чете, че УКРИНМАШ не е отстранила редица документални нередности по своята жалба, включително и невнасянето на 450 лв. държавна такса. Съдът е поискал на 18 януари в тридневен срок тези нередности да бъдат отстранени, но това не е станало факт.

Поради това ВАС е оставил без разглеждане жалбата на украинската компания срещу решението на КЗК.

На 29 декември 2017 г. КЗК отхвърли искането на УКРИНМАШ за налагане на временна мярка „спиране” на процедурата за възлагане на обществена поръчка за логистична поддръжка на изтребителите МиГ-29. Веднага след това украинската компания внесе жалба и във ВАС, но явно е преценила, че няма смисъл да плаща държавната такса и да чака разглеждането ѝ, тъй като МО все още е спряло процедурата.

На 19 декември 2017 г. стана ясно, че УКРИНМАШ е внесла жалба в КЗК срещу откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка за поддръжка на МиГ-29, по която е поканен само един участник – руската компания РСК „МиГ”. Украинската компания твърди, че също има способности да се справи с поръчката.

КЗК все още не се е произнесла по същество по украинската жалка. Предвид темпа на работа на комисията, това се очаква да стане в края на този или началото на следващия месец. Ако решението не е в полза на украинската компания, може да се очаква нова жалба във ВАС.

До тогава, процедурата за МиГ-29 е спряна по решение на МО, въпреки че няма законови пречки да продължат преговорите с руската страна и проблемът с поддръжката на единственият ни изтребител продължава да нараства.

Коментари

blog comments powered by Disqus