altДесет души по специалност „летец-пилот” и 27 човека по различни инженерни специалности ще бъде тазгодишния прием във факултет „Авиационен”, Долна Митрополия към Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски”. Това става ясно от заповед на министъра на отбраната Аню Ангелов от 1 април 2011 г.

Както и в последните две години, и през 2011 г. приемът по специалност „летец-пилот” ще бъде голям – 10 човека. Освен това се обявява прием и за 27 места по различни инженерни специалности – шестима по специалност „Комуникационни, информационни и навигационни системи”, шестима по специалност „Авиационни електроприборни и автоматични системи”, осем за специалност „Радиотехнически войски” и седем души за специалност „Зенитноракетни войски”. Краен срок за подаване на документи за кандидатстване във военните окръжия по местоживеене е 15 юли 2011 г., а във НВУ – 18 юли, но преди всичко до 10 юли 2011 г. кандидатът трябва да е подал молба за явяване в конкурсен изпит, която е отделно от останалите документи. Кандидатите трябва да имат завършено средно образование, да са до 23 години, да са български граждани и да нямат друго гражданство, да са физически и психически здрави. За кандидати по специалност „латец-пилот” максималния ръст е 185 см и тегло до 80 кг. Конкурсът се състои от тест по математика, проверка за физическа пригодност и тест по английски, френски или немски език. За повече информация може да се обърнете към сайтът на НВУ – www.nvu.bg

Коментари

blog comments powered by Disqus