МО призна, че има грешки в документацията за ремонта на Ми-17 и Ми-24Министерство на отбраната обяви, че в спецификацията за ремонта на вертолетите Ми-17 и Ми-24 са допуснати технически грешки, които подлежат на изчистване. Това съобщиха днес, 1 август 2018 г., от военното ведомство.

Обществената поръчка за ремонта на вертолетите Ми-17 и Ми-24 бе пусната на 30 юли 2018 г. Още тогава АЕРО отбеляза, че в публикуваната документация се наблюдават някои странности и несъотвествия по отношение количества техника за ремонт и сроковете.

Днес от МО направиха съобщение, в отговор на публикации и запитвания от журналисти, че след публикуването на решението и обявлението за обществената поръчка е установено допуснато техническо несъответствие в обявлението, а именно: В раздел II „Обект на поръчката“, параграф II.2.1 „Общо количество или обем“ е записано, че ще бъдат ремонтирани 4 (четири) броя вертолети Ми-17. Коректният брой е 2 (два) броя вертолети Ми-17. Констатираното несъответствие ще бъде коригирано чрез „Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация“ в срока, съгласно чл. 100, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

От военното ведомство обясниха и че в представената техническа спецификация за Ми-24 към процедурата включва възстановяване летателната годност на 6 (шест) броя вертолети Ми-24, но необходимостта на Военновъздушните сили (ВВС) към момента е за ремонт на 4 (четири) броя вертолети Ми-24 и обявената поръчка включва ремонта само на 4 (четири) броя Ми-24.

Няма коментар обаче по другия проблемен момент, за който писа АЕРО – в бланките за подаване на оферти е отбелязано, че трябва да се дадат ценови оферти за пет години, докато рамковото споразумение, което се цели с поръчката, е за 48 месеца (четири години).

„За допуснатото техническо несъответствие ще бъде потърсена отговорност”, се казва в съобщението на МО.

Това не е първия случай, в който се допускат технически грешки в документациите за стартиране на обществени поръчки. Например през миналата година се провали поръчка за доставка на пиросредства, поради сбъркани названия. Тази пролет пък беше провалена поръчка за доставка на леки витлови учебни самолети, като отново заявената причина бе сбъркана спецификация.

Източници на АЕРО в МО заявяват, че основните причини за тези грешки са липсата на достатъчно квалифициран персонал в дирекция „Отбранителна аквизиция" в МО, честата смяна на спецификациите и бързането за стартиране на голям брой поръчки в последните седмици.

Коментари

blog comments powered by Disqus