alt"Той (проектът за нов изтребител – бел.ред.) ще бъде предмет на политическо решение по-скоро, отколкото на конкурс", каза Аню Ангелов днес, по време на конференция организирана от Атлантическия клуб у нас. Коментарът му бе част от отговора на запитване, до къде е стигнал изтребителния конкурс, отправено от бившия външен министър Соломон Паси.

В рамките на отговорът си Ангелов преразказа напредъка по подготвителната част на бъдещия изтребителен конкурс. Въпреки, че направи заявление, че решението ще е по-скоро политическо, министъра уточни, че се проектът трябва да бъде одобрен от Народното събрание и ще бъдат спазени всички законови изисквания, тоест ще има конкурс. Как ще има конкурс и какво ще е неговото естество, след като решението ще е политическо не стана ясно от изказването на Аню Ангелов. Изказването търпи коментар с това, че Соломон Паси и Атлантическия клуб почти открито лобират за закупуването изтребители F-16, а министър Ангелов имаше коментари за евентуалната съвместна експлоатация на новите изтребители с Румъния. Напомняме, че румънското правителство формално е избрало F-16, но процедурата е замрaзена поради серия скандали и липса на пари. В петък стана ясно, че американското правителство също подкрепя подобно съвместно придобиване и експлоатация със северната ни съседка. Към момента България е получила отговор на запитването си за информация (RfI) отправено до Германия, САЩ, Швеция и до известна степен Франция. До средата на май се чака отговора на Италия относно изтребители Eurofighter втора ръка. Според сегашните планове, МО ще изготви инвестиционен проект за закупуването на изтребител от нов тип, който през есента на 2011 г. ще бъде предложен за удобрение от Народното събрание. Едва след това, към началото на 2012 г., се очаква стартирането на същинския конкурс за осем самолета.

Коментари

blog comments powered by Disqus