altДве дипломатически грами публикувани от Wikileaks в партньорство с българския сайт за разследваща журналистика Биволъ (www.bivol.bg) хвърлят светлина върху опитите на правителството на САЩ да пласират употребявани изтребители в България в средата на 2008 г. Първата дипломатическа грама е датирана от 14 май 2008 г. и е озаглавена „България се нуждае от американска подкрепа за да откъсне ВВС от руската зависимост”. Документът е подписан от тогавашния посланник на САЩ у нас Джон Байърли. Втората грама е от 3 юли 2008 г. и е озаглавена „Подкрепа на българската военна модернизация, чрез придобиване на американски изтребител” и е изготвена от шарже д'афер (дипломатът, временно оглавяващ мисията – бел. ред.) Алекс Караянис. Нивото на класификация на двата документа е CONFIDENTIAL//NOFORN (конфеденциално, да не се разкрива пред чужденци).

Руската техника отслабва ВВС

Според първата дипломатическа грама от 14 май 2008 г., военновъздушните сили (ВВС) на България са с малки възможности и имат нужда от спешна модернизация. Този процес, обаче, се възпрепятства от зависимостта на България от техника, произведена в бившия СССР. Според грамата, Русия редовно е спъвала доставката на резервни части и услуги, с което е отслабила въздушните ни сили. Посланик Байърли вижда четири варианта за бъдещо развитие на ВВС: отказване от ВВС като цяло, оставане в същия вид – слаби, зависими от Русия войски, залагане на европейски изтребители като Gripen (в текста на грамата е многократно изписан като Grypen – бел. ред.), което обаче не е задоволително според доклада, или придобиване на американски изтребител, като само така страната ни може да стане пълноценен и ефективен партньор на САЩ. Така също щяло да се намали руското влияние във ВВС. Според посланик Байърли, ВВС са задръстени с техника от преди 1989 г., управлявани са зле, не получават достатъчно средства и са все по-неспособни да бъдат ефективни партньори в НАТО. Според грамата именно остарелите самолети МиГ-21 и МиГ-29 са основна пречка за трансформация на ВВС в модерна структура. Тъй като ВВС са използвали техника от Студената война, тяхната тактика, управление и процедури са се базирали на остарели съветски методи. Така поради наличието на самолети МиГ ВВС трябва да поддържа нездрави връзки с Русия. От своя страна Русия, пак според документа, е упражнявала сериозно влияние върху ВВС.

Решението – изтребители от САЩ

Според шифрограмата от 14 май 2008 г. решението на изложените по-горе проблеми е придобиване на изтребители от САЩ. Само по този ВВС ще могат да се откъснат от влиянието на Русия и да станат пълноправен съюзник в НАТО. В документа се прави паралел с придобиването на стари белгийски фрегати, което е послужило като катализатор за модернизация на ВМС на България. Посланик Байърли твърди в грамата, че в най-добър американски интерес е България да придобие изтребители от САЩ, като това не само ще намали руското влияние, но и ще осигури дългосрочно партньорство с въоръжените сили на САЩ. Байърли твърди, че придобиването на европейски изтребители, като Gripen или Eurofighter, ще бъде неефективно, тъй като техните производители не могат да осигурят на българските ВВС необходимата логистика и обучение. Освен това, европейските решения щели да бъдат само временни, без да могат да осигурят ефективното преминаване към изтребителя от пето поколение F-35 JSF, отбелязан като единственото подходящо решение за бъдещето на българските ВВС. В документа се казва, че много български официални лица нямали търпение за моментално преминаване на американски изтребители, но срещали съпротива от про-руските кръгове и силното европейско лоби. Байърли, подчертава, че България е особен случай, тъй като не разполага с достатъчно средства и се нуждае отчаяно от помощ при поддръжката и обучението във ВВС. Поради това посланикът препоръчва правителството на САЩ да се обвърже с цялостна и достъпна оферта за придобиване на нови изтребители за нашите ВВС, тъй като наближавал момента в който България щяла да се обвърже в дългосрочен план със старите си изтребители МиГ. В заключение, посланикът препоръчва по-задълбочени контакти на САЩ с българските военни за да може да се подготви почвата за бъдещото решение по въпроса. Освен това се препоръчва да се преразгледа решението F-35 JSF да не се предлага на България.

Повече натиск

Втората дипломатическа грама е датирана от 3 юли 2008 г., две седмици след визитата в САЩ на тогавашния министър-председател Сергей Станишев. Според документа, по време на неговото посещение е бил поставен въпрос за модернизацията на българските въоръжени сили и фактът, че ВВС изостават от тези процеси. Постигнато е било споразумение за посещение на американска военна делегация в България, която да консултира относно бъдещите планове за модернизация. Като цяло в грамата се отправят препоръки към екипа, който щял да дойде през месец юли 2008 г. В грамата се казва, че е от особена важност тази американска делегация да упражни натиск върху българското военно министерство за отказ от програмата за придобиване на корвети от Франция и да се съсредоточи към придобиване на многоцелеви изтребители. В светлината на наличните белгийски фрегати, необходимостта от модернизация във ВМС била по-малка, а българските ВВС били прекалено зависими от Русия и отчаяно се нуждаели от модернизация. Според неназован информатор на американското посолство, цитиран в грамата, България се нуждае от спешен позитивен знак от САЩ относно придобиването на американски изтребители. Така се препоръчва екипът, който ще посети България да отправи ясно послание, че САЩ желаят да предоставят на България американски изтребители - възможно в най-кратки срокове. В документа се казва, че екипът от САЩ трябва да упражни натиск по българската страна за да бъде тя убедена да вземе най-достъпния изтребител. Казва се също така, че в момента България се е съсредоточила прекалено много върху това какви точно изтребители да вземе (нови или втора ръка), като има прекалено голяма съпротива към решението да се заложи на изтребители, по-стари от тези на съседните страни. Тези колебания на България трябвало да се преодолеят, чрез натиск относно дългосрочното партньорство с американските въоръжени сили и бъдещето придобиване на изтребители от пето поколение F-35 JSF. В документът се казва, че е особено важно българската страна да бъде убедена, че се нуждае от преходни изтребители между днешните МиГ-ове и бъдещите самолети от пето поколение. Също грамата подчертава, че е от особена важност българската страна да се отклони от погледа към конкретни модели бойни самолети и да се съсредоточи към изграждане на цялостна концепция за логистика и обучение, като това можело да стане само в партньорство с ВВС на САЩ. Отправят се препоръки и на България да бъдат дадени точни и ясни срокове, в които могат да се доставят изтребители от САЩ, тъй като предлаганите от Швеция Gripen могат да бъдат доставени за много кратки срокове. И още веднъж се подчертава, че е особено важно на България да стане ясно, че САЩ ще предложи цялостно решение относно логистиката и обучението. В грамата се казва и че е от особена важност България да се убеди да пенсионира своите подводници и остарели ПВО-системи в името на съкращаване на разходите, както и да се намалят частите, отговорни за териториална отбрана, за сметка на експедиционните сили. В заключението на грамата от 3 юли 2008 г. се казва, че новият министър на отбраната Николай Цонев желае да купи изтребители от САЩ, но среща сериозна съпротива от лобито, поддържащо корветната програма и от про-европейски кръгове. По политически причини Цонев желаел да придобие възможно най-новия изтребител, но за американското посолство било от особена важност той да бъде убеден, че България се нуждае от стари, но за сметка на това евтини изтребители и че придобиването на изтребители от САЩ е единственото възможно решение. За да се оправдае покупката на стари изтребители се подчертава, че е добре това да се представи като единствения възможен сценарий, който ще доведе до придобиването на изтребители от пето поколение JSF в далечното бъдеще.

Коментар на АЕРО

Изкараните на светло шифрограми от средата на 2008 г. показват черно на бяло факти и процеси, които бяха публична тайна от този период, и които бяха широко отразени в някои медии. Между края на 2007 и началото на 2009 г. бяха направени едни от най-сериозните опити в България да бъдат пласирани изтребители F-16 втора ръка, по възможност без каквато и да е конкурсна процедура и в тази връзка напъните на посолството на САЩ у нас, както и на про-американското лоби бяха достигнали невероятни размери. Стремежът на САЩ да влияе всеобхватно на процесите на модернизация на Българската армия са ясно показани в дипломатическата грама, изтекла от Wikileaks в началото на февруари. Цели са армията и ВВС в частност да бъдат моделирани по начин, по който най-точно да отговарят на американските необходимости – експедиционни сили с евтина бойна техника и минимални възможности да извършват операции по осигуряване на сигурността на страната. Няма как да не отбележим, че състоянието на българските ВВС, макар и далеч от блестящото, е нарочно представено като на ръба на разпада, като за това вина се хвърля върху руската техника. Това е повече от порочно, тъй като меко казано не отговаря на истината. За пример може да се даде Полша, един близък съюзник на САЩ, които без особени проблем експлоатира в своите ВВС микс от руска и западна техника. Истинските проблеми на ВВС на България, като липса на достатъчен административен капацитет, желание за реформи в командването на войските от онова време, с също и безидейността, пасивността и безличието на това командване е оставен на заден план и въобще не е отразено. Няма смисъл да се коментират и твърденията за силно руско влияние във ВВС, защото подобно нещо не се наблюдава от разпада на Варшавския договор насам. Има обаче офицери с закостеняло варшавско мислене, но и това не е отразено в грамите. Търпи коментар и загатващата се американска концепция, че България трябва да придобие изтребители втора ръка днес, за да може безпроблемно да премине на многоцелевия изтребител от пето поколение F-35 в необозримото бъдеще. Първо, в България в момента няма концепция, която да налага покупката на F-35, или който и да е потенциален изтребител от следващо поколение. Второ, никъде и по никакъв начин не се отбелязва фактът, че F-35 ще има огромна цена за придобиване и експлоатация, като е трудно да си представим как страната ни ще ползва този самолет, след като по оценки на американското посолство нямаме пари дори за нови F-16. И трето, липсата на разрешение за експорт на F-35 за България (факт, който се подчертава нееднократно в двете грами) показва, че американското правителство няма особено доверие на страната ни, нито смята, че бихме се нуждаели от подобен самолет. Това от своя страна показва, че мненията изразени в тези дипломатически грами, отразяват гледната точка на местните дипломати и военни аташете, която явно е доста различна от тази на правителството на САЩ. Откритото изказване на мнения и в двете грами, че трябва усилено да се работи срещу европейските алтернативи при евентуален бъдещ изтребителен конкурс, показват, че дипломатите изготвили тези документи не желаят честен и открит конкурс у нас, защото явно оценяват шансовете за американските самолети като невисоки. От своя страна това навредява на престижа на САЩ и американските компании, които биха предложили нови F-16 и F/A-18, а те определено не са лоша алтернатива за България.

_____

Пълният текст на двете грами може да се прочете тук и тук.

Коментари

blog comments powered by Disqus