Новият транспортен министър предлага спиране на концесията на летище ПловдивМинистърът на транспорта Росен Желязков, който бе назначен преди три седмици, ще предложи на Министерския съвет да прекрати процедурата за концесия на летище Пловдив. Това съобщиха от транспортното ведомство днес, 4 октомври 2018 г.

Мотивите за решението са, че процедурата следва да бъде съобразена и проведена в съответствие с новия Закон за концесиите (той влезе в сила на 2 януари 2018 г.), с който се въвеждат разпоредбите на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесии. Настоящата процедура за възлагане на концесия на летище Пловдив е открита и проведена по правилата на отменения Закон за концесиите, се казва в съобщението на Министерство на транспорта.

Сред основните аргументи от министерството посочват обстоятелството, че сключването на концесионен договор за срок от 35 години, спрямо който ще се прилагат правилата на отменен закон, а не новите правила на Европейския съюз в областта на концесиите, не гарантира устойчивост и трайност на концесията, обосновават се още от министерството.

С това изглежда, че за сега приключва сагата около концесионирането на летище Пловдив.

През пролетта на тази година, в процедурата за отдаване на концесия на пловдивското летище, на първо място бе класиран консорциумът между „Хайнан“ и „Пловдив Еърпорт Инвест“, а на второ "Консорциум Летище Пловдив", в който влизат "Тракия икономическа зона" и голямата автотранспортната компания ПИМК.

В последствие класирания на първо място се отказа в средата на юли. Законът предвижда в такива случаи да се сключи договор със следващия в класирането, но вместо това пловдивската община поиска да вземе летището, а правителството се притаи.

Предложението на транспортния министър вероятно ще бъде гласувано от Министерски съвет следващата седмица.

За възлагането на нова концесия ще бъдат изготвени нови концесионни анализи, като документацията за концесията ще бъде съобразена с новия Закон за концесиите и актовете по негово прилагане, се казва в заключение в съобщението на Министерство на транспорта, което вероятно значи, че ще бъде предложено процедурата да бъде рестартирана.

От транспортното ведомство публикуваха и официална информация за това какви са били предложенията на двамата класирани кандидата за концесията:

1. Размер на инвестициите:
1.1. класиран на първо място участник – Обединение (Консорциум) между Хайнан и Пловдив Еърпорт Инвест, за срока на концесията – инвестиции в размер на €79 083 000 без ДДС.
1.2. класиран на второ място участник – Консорциум Летище Пловдив, за срока на концесията – инвестиции в размер €65 513 475 без ДДС.
2. Размер на концесионното плащане:
2.1. Класиран на първо място участник – Обединение (Консорциум) между Хайнан и Пловдив Еърпорт Инвест:
2.1.1. фиксирана част на годишните концесионни плащания в размер на 600 000 лева, без ДДС, коригирана с приложимия за съответния период инфлационен индекс, съгласно концесионния договор;
2.1.2. променлива част в размер на 6 на сто от общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, свързани с ползването на обекта на концесията и дължимия ДДС върху сумата.
2.2. Класиран на второ място участник – Консорциум Летище Пловдив:
2.2.1. фиксирана част на годишните концесионни плащания в размер на 120 000 лева, без ДДС, коригирана с приложимия за съответния период инфлационен индекс, съгласно концесионния договор;
2.2.2. променлива част в размер на 6 на сто от общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, свързани с ползването на обекта на концесията и дължимия ДДС върху сумата.

Коментари

blog comments powered by Disqus